İngilizce geniş zaman - Simple present tense

İngilizce Geniş Zaman -Simple Present Tense (do-does) – Konu anlatımı

Simple present tense (Geniş zaman) nedir?

Simple Present Tense Türkçe’deki “Geniş Zaman”ın karşılığıdır. Herzaman geçerli olan, değişmeyen olayları ve durumları belirtmek için kullanılır. “severim”,”oynarım”,”yaparım”,”giderim” gibi anlamlar katar. Yardımcı fiil olarak “do” ve “does” kullanılır. Ancak olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanılmaz. Sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Fiil birinci haldedir. Üçüncü tekil şahıslarda (He,She,It) için “does” yardımcı fiili kullanılır. Diğer öznelerde (I, You, We, They) ise “do” yardımcı fiili kullanılır.
Aşağıdaki değişken cümleler örnek birer Sürekli geçmiş zaman cümlesidir:

  Does Why doesWhere does

Emily

likeseatseatdoes not eateatbuy

ice-cream.

Nasıl öğrenelim?

İngilizce Geniş zaman konusunu burada resimler, oyunlar, alıştırmalar, örnekler ve diyaloglar ile özel ders formatında öğrenebilirsiniz. Ama öncelikle aşağıda sade bir dil ile ve detaylıca anlatılan Geniş zaman (Simple present tense) konusunu güzelce öğrenin. Arkasından bu sayfanın aşağısında bulacağınız diğer oyunlar ve alıştırmaları yapmak zevkli ve kolay olacaktır.

Hangi yardımcı fiil kullanılır?İngilizce Geniş zamanda yardımcı fiilleri “do” ve “does” dır. “He, She, It” için “does” kullanılırken “I, You, We They” için “do” kullanılır. Olumsuz cümlelerde “do not” yada “does not” şeklinde kullanılır. Kısa halleri ise“don’t” yada “doesn’t” şeklindedir. Soru cümlelerinde ise “do” / “does” cümle başına alınır.

Örnek cümleler:

  • They like pizza. (Onlar pizza sever.)
  • They don’t like pizza. (Onlar pizza sevmez.)
  • Do they like pizza? (Onlar pizza sever mi?)

  Olumlu cümleler Geniş zamanda nasıl yapılır?

  Olumlu bir Geniş zaman (Simple present tense) cümlesinde fiil önüne herhangi bir yardımcı fiil konmaz. Bu tuhaf gelebilir. Çünkü biliyoruz ki fiilin önüne gelen yardımcı fiiller cümlenin zamanını anlamamıza yardımcı oluyor. Oysa burada fiil tek başınadır. Ayrıca öznelerden “He, She, It” için olumlu cümlelerde fiilin sonuna “-s” eki eklenir. Fiilin sonuna gelen bu “-s” takısı çoğu zaman isimlerin sonuna gelip onları çoğul yapan “-s” çoğul eki ile karıştırılır. Ancak burada fiile eklenen “-s” eki kesinlikle “-ler, lar” değildir. Türkçe’de anlamı yoktur.

  Olumlu yapı örnek cümleler:

  • I like pizza. (Pizza severim.)
  • We go to Istanbul every summer. (Biz her yaz İstanbul’a gideriz.)
  • She speaks three languages. (O üç dil konuşur.)
  • Lions eat meat . (Aslanlar et yer.)
  • Oliver walks to school. (Oliver okula yürür.)
  • They play computer games. (Onlar bilgisayar oyunları oynar.)
  • Maria reads books every night. (Maria her gece kitap okur.)

  NOT:
  “have” kelimesinin “-s” almış hali “has” şeklindedir.

  • She has breakfast. (O kahvaltı yapar.)
  • She doesn’t have breakfast. (O kahvaltı yapmaz.) – “does” kullanıldığı için fiildeki “-s” eki düştü.
  • Does she have breakfast? (O kahvaltı yapar mı?)

  NOT: Olumlu cümlelerde Özne “He, She It” olduğunda fiile eklenen “-s” takısı bazen “-es” yada “-ies” şeklinde de görülebilir. Bunun nedeni ise şöyledir:

  • s, ss, sh, ch, x, o ile biten fiillerde fiile “-es” eklenir.
   brushes, kisses, catches, fixes, goes, does vb.
  • sonu “-y” ile biten ve bu harf öncesinde sessiz bir harf olduğunda önce “-y” kalkar ve “-ies” eklenir.
   try > tries, fly > flies, carry > carries vb.

  Olumsuz cümleler Geniş zamanda nasıl yapılır?

  Geniş zaman (Simple present tense) bir cümleyi olumsuz yaparken “do” “does” yardımcı fiilleri ile beraber “not” kullanırız. Kısaca “don’t” yada “doesn’t” şeklinde kullanılır.

  Olumsuz yapı örnek cümleler:

  • I don’t like cigarette. (Ben sigara sevmem.)
  • Sarah doesn’t need help. (Sarah yardıma ihtiyaç duymaz.)
  • He doesn’t forget names. (O isimleri unutmaz.)
  • They don’t go out alone. (Onlar tek başına dışarı çıkmazlar.)

  Soru cümleleri Geniş zamanda nasıl yapılır?  Geniş zaman soru cümleleri “do” “does” yardımcı fiilinin özneden önce getirilmesi ile yapılır. Wh- soruları dediğimiz bilgi sorularında da bu durum geçerlidir.

  Soru yapısı örnek cümleler:

  • Do you like lemonade? (Limonata sever misin?)
  • Does she keep secret? (O sır tutar mı?)
  • Where do you live? (Nerede yaşarsın/yaşıyorsun?)
  • Why does Molly wear pink dresses? (Molly neden pembe elbiseler giyer?)

  Örnek cümleler:

  • (+) They like basketball. (Onlar basketbol sever.)
  • (-) They don’t like basketball. (Onlar basketbol sevmez.)
  • (?) Do they like basketball? (Onlar basketbol sever mi?)
  • (?) What do they like? (Onlar ne sever?)
  • (+) He likes basketball. (O basketbol sever.)
  • (-) He doesn’t like basketball. (O basketbol sevmez.)
  • (?) Does he like basketball? (O basketbol sever mi?)
  • (?) What does he like? (O ne sever?)

  Cümle yapıları Geniş zamanda nasıldır?

  Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin present simple tense yani İngilizce Geniş zaman şekli aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

  Simple Present Tense Cümle Yapısı Tablosu
  (+) Olumlu cümleler(-) Olumsuz cümleler(?) Soru cümleleri
   I like. I don’t like. Do I like?
   You like. You don’t like. Do you like?
   He likes. He doesn’t like. Does he like?
   She likes. She doesn’t like. Does she like?
   It likes. It doesn’t like. Does it like?
   We like. We don’t like. Do we like?
   They like. They don’t like. Do they like?

  Simple present tense (Geniş zaman) kullanım yerleri konu anlatımı

  Şimdi Geniş zaman (Simple present tense) konu anlatımına kullanım yerlerini ve sıklık zarflarını öğrenerek örnekler ile devam edelim.

  Nerelerde kullanılır?

  1- Gerçekler veya genellemeler.

  Geçmişte, bugün ve gelecekte konuşan kişinin açısından doğruluğunu hiç kaybetmeyen olaylar ve durumlar için kullanılır.

  Örnek cümleler:

  • People need food in this village. (Bu köyde insanlar yiyeceğe ihtiyaç duyu)
  • The wind blows a lot here. (Rüzgar burada çok eser.)
  • Trains carry many passengers. (Trenler çok yolcu taşır.)
  • Smart phones cause some health problems. (Akıllı telefonlar bazı sağlık sorunlarına sebep olur.)

  2- Alışkanlıkları belirtmek için kullanılır.

  Sürekli yapageldiğimiz işleri ve alışkanlıkları simple present tense ile belirtiriz.

  Örnek cümleler:

  • I get up at 8 o’clock every day. (Her gün saat 8’de kalkarım.)
  • Do you drink cofee every day? (Her gün kahve içer misin?)
  • She always brushes her teeth. (O herzaman dişlerini fırçalar.)
  • Leo plays his guitar in his room. (Leo gitarını odasında çalar.)

  3- Sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri belirtmek için kullanılır.

  Sevdiğimiz yada sevmediğimiz şeyleri belirtmek için “like (hoşlanmak)”,”love (sevmek)”, “hate (nefret etmek)”, “dislike (sevmemek)”, “enjoy (keyfini çıkarmak)” gibi fiiller kullanılır.

  Örnek cümleler:

  • I love ice-cream. (Dondurmayı severim.)
  • Do you like chess? (Satranç sever misin?)
  • She hates lies. (O yalandan nefret eder.)
  • Sandra doesn’t like tea with sugar. (Sandra çayı şekerli sevmez.)
  • We like to swim. (Biz yüzmeyi severiz.)
  • I dislike cold weather. (Soğuk havayı sevmem)

  4- Doğa kanunlarını belirtmek için kullanılır.

  Herzaman aynı şekilde gerçekleştiği için doğa olayları da simple present tense (geniş zaman) ile ifade edilir.

  Örnek cümleler:

  • Water boils at 100C degrees. (Su 100 derecede kaynar.)
  • The earth turns 360º every day. (Dünya hergün 360 derece döner.)
  • Lions don’t eat grass. (Aslanlar ot yemez.)
  • Plants give us oxygen. (Bitkiler bize oksijen verir.)
  • Pandas live in China. (Pandalar Çin’de yaşar.)

  5- Şimdiki zamanda kullanılamayan fiiller ile kullanılır.

  İngilizce’de bazı fiiller “-ing” ekini almazlar. Bu durumda bu fiilleri İngilizce’deki şimdiki zaman formatında kullanamayız. Oysa “-ing” eki ile şimdiki zamanı belirtir ve “-yor” anlamı katarız. Buna göre “want” (istemek) kelimesini “wanting” şeklinde görmezsiniz. İşte bu tür fiillere “istiyorum” kelimesi gibi şimdiki zaman anlamı vermek istesek de mecburen geniş zamanda (simple present tense) ile ifade ederiz.

  Bu fiiller believe(inanmak), know(bilmek), remember(hatırlamak), understand(anlamak), need(ihtiyaç duymak), hate(nefret etmek), like(hoşlanmak), love(sevmek), prefer(tercih etmek), want(istemek), feel(hissetmek), mean(demek istemek) vb.

  Örnek cümleler:

  • I know the answer. (Cevabı biliyorum.)
  • I want some sugar. (Birza şeker istiyorum.)
  • Brian feels cold. (Brian üşüyor/soğuk hissediyor.)
  • I don’t remember her name. (Onun adını hatırlamıyorum.)
  • Do you understand? (Anlıyor musun?)
  • I love you. (Seni seviyorum.)
  • They prefer coffee. (Onlar kahveyi tercih ederler)

  6- Hikaye gibi olay anlatımlarında kullanılır.

  Olay anlatımlarında hikayeleme yaparken simple present tense kullanırız.

  Örnek cümleler:

  The man opens the door and goes out slowly. He looks around carefully. Then he sees a little cat under the tree. He grabs it and says “Oh. Are you hungry?”
  (Adam kapıyı açar ve yavaşça dışarı çıkar. Etrafa dikatlice bakar. Sonra ağacın altında küçük bir kedi görür. Onu tutar ve “O. Aç mısın?” der.)

  7- Çizelgeye göre gerçekleşen olayları belirtmek için kullanılır.

  Bir tablo yada çizelge planına göre gerçekleşen olaylar da simple present tense ile belirtilir.

  Örnek cümleler:

  • The train leaves at 9 AM. (Tren saat 9’da ayrılır/yola çıkar.)
  • The films starts at 8.30 (Film saat 8.30’da başlar.)
  • The bus arrives at 6PM. (Otobüs saat 6’da ulaşır.)
  • The English lesson starts at 10.30. (İngilizce dersi saat 10.30’da başlar)

  8- Bazı bağlaçlarla beraber kullanılır.

  Simple present tense bazı bağlaçlara bağlanarak başka cümleler ile birleşebilir. “before(önce), after(sonra), when(-dığı zaman)” gibi bağlaçlarla kullanılır.

  Örnek cümleler:

  • I find the doors open when I arrive. (Ben ulaştığım zaman kapıları açık bulurum.)
  • She brushes her teeth before she goes to bed. (O yatmadan önce dişlerini fırçalar.)
  • When I see a snake I run away. (Bir yılan gördüğümde kaçarım.)

  NOT: Bu tür cümlelerin Türkçe’anlamındaki değişime dikkat edin. Mesela “When I arrive” ifadesi “Ben ulaşırım dığımda.” gibi ifade edilmez. Bunun yerine “Ben ulaştığımda/ Ulaşınca” dendiğinde dikkat edin. Aynı şekilde “After I see you” ifadesi de “Seni görürüm sonra” şeklinde değil “Seni gördükten sonra” şeklinde ifade edildiğine dikkat edin.

  İngilizce Simple Present Tense yani geniş zaman’ın farklı kullanımları olduğunu gördünüz. Dikkat ederseniz bu kadar çok kullanım özelliği olsa da hepsinin genel olarak devamlı, değişmeyen, genel olaylar olduğu anlaşılıyor. Zaten Türkçe’de “geniş zaman” diyerek bu kapsayıcı anlam ifade ediliyor. Çünkü hem geçmişte, hem şimdi, hem de gelecekte geçerli olan genel olay ve durumlar ifade edilir.

  Sıklık zarfları (Adverbs of Frequency )

  Sıklık zarfları (Adverbs of frequency ) nedir?
  Simple present tense sürekli yapılan eylemleri belirttiği için bu yapılan işlerin yapılma sıklığını söylemek gerekebilir. Bu durumda sıklık zarfları (Frequency adverbs) denen kelimeleri kullanırız. Bu kelimeler fiilden hemen önce kullanılır. Bir çoğu yakın anlamda olduğundan birbirinin yerine kullanılabilir. Bu sıklık zarfları (Frequency Adverbs) listesi şöyledir:

  Liste halinde sıklık zarfları (Adverbs of Frequency):

  • always : herzaman
  • usually : genellikle, çoğunlukla
  • generally / normally: genellikle
  • often / frequently: sıksık
  • sometimes : bazen
  • occasionally : ara sıra
  • seldom : seyrek olarak
  • rarely : ender olarak
  • hardly ever : neredeyse hiç
  • never : hiç, asla

  Sıklık zarfları (Adverbs of Frequency) Örnek cümleler

  Sıklık zarflarının kullanımı ile ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyerek benzerlerini yapmaya çalışın.

  • I often eat eggs for the breakfast. (Kahvaltıda sıksık yumurta yerim.)
  • I never smoke. (Ben hiç sigara içmem.)
  • Lisa always walks to school. (Liza herzaman okula yürür.)
  • Do you usually get up early? (Genellikle erken kalkar mısın?)
  • You hardly ever say “Thanks”. (Neredeyse hiç “Teşekkürler” demezsin.)
  • They don’t normally go out for dinner. (Onlar genellikle akşam yemeği için dışarı çıkmazlar.)
  • My father often forgets my birthday.
  • I generally have breakfast before I go out. (Dışarı çıkmadan önce genellikle kahvaltı yaparım.)

  NOT:
  “Usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally” cümle başına getirilebilir.
  Sometimes, I play computer games. (Bazen bilgisayar oyunları oynarım.)
  Usually, I put salt on my food. (Genellikle yemeklerime tuz koyarım.)
  Normally, I read books in my bed. (Genellikle yatağımda kitap okurum.)

  Kelime ezber kartları ile Sıklık zarflarını (Adverbs of Frequency) öğrenin

  Aşağıda üzerinde İngilizce sıklık zarflarını (Adverbs of Frequency) olan kartlar göreceksiniz. Anlamını tahmin edin ve cevabı görmek için karta dokunun.

  • sometimes
   bazen
  • seldom
   seyrek olarak
  • always
   herzaman
  • generally
   genellikle
  • rarely
   ender olarak
  • normally
   genellikle
  • hardly ever
   neredeyse hiç
  • never
   hiç, asla
  • often
   sıksık
  • occasionally
   ara sıra
  • usually
   genellikle, çoğunlukla
  • frequently
   sıksık

  Zaman zarfları olarak simple present tense için ne kullanılır?

  Zaman zarfları olarak İngilizce geniş zamanda every (kelimesi) kullanılır.
  every day (her gün), every week (her hafta), every year (her yıl)

  Örnek cümleler:

  • I play football ever weekend. (Her haftasonu futbol oynarım.)
  • We go holiday ever summer. (Her yaz tatile gideriz.)
  • She gets up late every day. (O hergün geç kalkar.)

  Ayrıca once (bird defa), twice (iki defa), three times (üç defa, üç kere) ifadeleri de kullanılır.

  • I go to cinema once a month. (Ayda bir sinemaya giderim.)
  • She goes out with her friends twice a week. (O arkadaşları ile haftada iki defa dışarı gider.)
  • I call my son at least 3 times a day. (Oğlumu günde en az üç defa ararım.)

  Ayrıca on mondays (pazartesileri), at the weekends (hafta sonları), in the mornings (sabahları) gibi çoğul ifade şeklinde zaman zarfları kullanılabilir.

  • I call my grandparents on Saturdays. (Cumartesileri büyük anne ve büyükbabamı ararım.)
  • In the evenings I take a taxi to go back home. (Akşamları eve geri gitmek için taksi çağırırım.)

  “am, is, are” yani “to be” fiili nedir?

  Herkesin bildiği meşhur “am,is,are” konusu da aslında İngilizce geniş zaman (simple present tense) konusudur. Kullanımı şöyledir: Bildiğimiz gibi Türkçe’de isim cümleleri ve fiil cümleleri vardır. İçinde fiil (eylem) olan cümleye fiil cümlesi denir. İçinde fiil olmayan cümlelere de isim cümleleri denir.

  Buna göre içinde fiil olan cümleleri yukarıda detaylı anlatıldığı gibi “do, does” yardımcı fiilleri ile ifade ederiz. İçinde fiil olmayan cümleleri ise “to be” fiili dediğimiz “am, is, are” ile ifade ederiz. Bu tür cümleler olay ve hareket belirtmezler sadece durum belirtirler.

  • I live in Bursa. (Ben Bursa’da yaşarım/yaşıyorum.) – Fiil cümlesidir. Yaşamak (live) fiili kullanılmıştır.
  • I am in Bursa. (Ben Bursa’dayım.) – İsim cümlesidir. Bu cümle içinde hareket, eylem belirten bir fiil yoktur. Dolayısıyla “am” kullanıldı. Bu durum “to be fiili” olarak adlandırılır.

  Fiil cümlesi örnekleri (do, does)

  • Salih works at the hospital. (Salih hastanede çalışır/çalışıyor.)
  • Salih doesn’t work at the hospital. (Salih hastanede çalışmaz.)
  • Does Salih work at the hospital? (Salih hastanede çalışır mı?/ çalışıyor mu?)
  • Where does Salih work? (Salih nerede çalışır?/çalışıyor?)

  İsim cümlesi örnekleri (am,is,are)

  • Salih is at the hospital. (Salih hastanede.)
  • Salih isn’t at the hospital. (Salih hastanede değil.)
  • Is Salih at the hospital? (Salih hastanede mi?)
  • Where is Salih? (Salih nerede?)

  Sınıf içinde Geniş zaman (simple present tense) konusu nasıl öğretilebilir?

  İster tek başınıza ister sınıf içinde Geniş zaman (simple present tense) konusunu aşağıdaki oyun ve alıştırmalar ile rahatlıkla pekiştirebilirsiniz. Okul içinde sınıf içi etkinlik olarak Cümle kurma oyunu, resimli örnek cümleler, İngilizce çeviri alıştırmaları ve daha pek çok interaktif çalışma için aşağıdaki etkinlikler sizin için hazırlandı. İsterseniz etkileşimli boşluk doldurma alıştırmaları yada kelime oluşturma alıştırması gibi diğer etkinlikler için Sürekli geçmiş zaman kategori sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

  Resimler ve cümlelerle Geniş zaman konusunu öğrenin.

  Aşağıda Geniş zaman (simple present tense) konusu ile ilgili resimler ve bu resimler hakkında cümleler göreceksiniz. Yön düğmeleriyle diğer resimlere geçerek yeni resimler ve yeni cümleler görebilirsiniz. Bu alıştırma ile resimler hakkında siz de konuşmaya çalışın.

  Diyalog (konuşma) örnekleriyle Geniş zaman konusunu öğrenin

  Aşağıda İngilizce Geniş zaman (Simple present tense) konusu ile ilgili bir diyalog göreceksiniz. Bu diyaloğu okuyarak sizde benzerlerini yapmaya çalışın.

  1. Do you go holiday every summer?

  2. Yes. I do.

   I like summer holidays very much.

  3. Where do you go for holiday?

  4. In fact, I don’t go to seaside.

   I like camping in the mountains.

  5. Really?

   Where do you go for camping?

  6. It is up to us.

   We usually decide before we go.

   If you want, you can join us.

  7. Why not?

  İngilizce-Türkçe çeviri yaparak Geniş zaman konusunu öğrenin

  Aşağıda üzerinde İngilizce cümleler olan kartlar göreceksiniz. Önce bu cümlelerin anlamlarını tahmin edin. Sonra doğru cevabı görnek için ortadaki düğmeye tıklayın. Bu İngilizce çeviri alıştırması okuma becerinizin de gelişmesini sağlayacaktır.  Cümle kurma oyunu ile Geniş zaman konusunu alıştırmalar ile öğrenin

  Bu oyunda verilen kelimelerden cümle kurmalısınız. Önce üstteki Türkçe cümleyi okuyun ve altındaki İngilizce kelimelere sırayla tıklayarak cümlenin İngilizcesini oluşturun. Her cümle için 4 yanlış yapma hakkınız var. Sağ ve sol oklar yardımıyla yeni cümlelere geçebilirsiniz.


   tries

   Örnek cümleler ile İngilizce Geniş zamanı (Simple present tense) öğrenin

   İngilizce Geniş zaman (Simple present tense) ile ilgili 10 tane örnek cümle aşağıda verilmiştir. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinden oluşan bu örnekleri okuyarak benzer cümeleler yapmaya çalışabilirsiniz.

   10 tane cümle örneği:

   1. I always get up early.
    Her zaman erken kalkarım.
   2. I don’t like hot weather.
    Sıcak havayı sevmem.
   3. Mr. Anderson usally forgets to lock the door.
    Mr. Anderson genellikle kapıyı kilitlemeyi unutur.
   4. She keeps secrets.
    O sır tutar.
   5. Cats don’t like swimming.
    Kediler yüzmeyi sevmez.
   6. She rarely writes emails.
    O nadiren eposta yazar.
   7. Steven looks happy.
    Steven mutlu görünüyor.
   8. I like reading poems a lot.
    Şiir okumayı çok severim.
   9. The children brush their theeth every day.
    Çocuklar dişlerini hergün fırçalar.
   10. When I buy something, I read the instructions.
    Birşey satın aldığım zaman talimatları okurum.

   Soru cümleleri ve cevapları ile İngilizce Geniş zamanı örnekleri

   İngilizce Geniş zaman (Simple present tense) ile ilgili 10 tane soru ve cavapları aşağıda verilmiştir. Farklı soru tiplerindeki bu örnekleri inceleyerek siz de benzer sorular sorup cevaplar verebilirsiniz.

   10 tane soru cümlesi ve cevapları:

   1. How do you go to school?
    I go to school by bus.
   2. Do you like ice-cream?
    Yes, I like ice-cream.
   3. Why do you always wear sunglasses?
    Because I have a problem with my eyes.
   4. Does your father help your mother at home?
    Yes, he does.
   5. What time do you go to bed?
    I go to bed at about 11 PM.
   6. Do you make noise in the classroom?
    No, I don’t.
   7. Where are you from?
    I am from Canada.
   8. How often do you watch tv?
    I sometimes watch tv.
   9. Do you agree with me?
    No, I don’t agree with you.
   10. Are you OK?
    Yes, I am OK.

   Okuma parçası – İngilizce günlük rutin işlerimiz, sıradan bir günümüz.

   Aşağıda İngilizce Geniş zaman (simple present tense) ile ilgili bir günü anlatan kısa bir okuma parçası göreceksiniz. Bu yazıyı okuyarak anlamaya çalışın. Benzer yazılar yazmaya çalışarak yazma becerinizi geliştirin.

   My daily routine (Günlük işlerim):

   My name is Lydia Collins. I live in a flat. My day daily routine starts very early. Every morning I wake up at six o’clock and wear my school uniform. Then I have breakfast with my father and mother. My little brother doesn’t have breakfast with us. Because it is too early for him. After breakfast I go out and wait for the school bus. At about 7 AM I get on the bus. I come back home at 3 PM. I feel tired when I come back. I have a rest and play with Dody, our cat. Then I start doing my homework. I try to finish it before 7 PM. So that I can go out and play with my friends. We have dinner at 8 PM. We often have chicken for dinner but I hate chicken. I eat it because mum gets angry. After dinner I watch TV for an hour. I go to bed early because I’m always very tired at the end of the day.

   Benzer sayfalar:
   >> İngilizce Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) için tıklayın
   >> İngilizce Gelecek Zaman (Future Simple Tense – Will) için tıklayın.
   >> İngilizce Gelecek Zaman (Be going to future tense) için tıklayın
   >> İngilizce Geçmiş Zaman (Simple Past Tense – did) için tıklayın.
   >> Sürekli Geçmiş Zaman (Past Continuous Tense) için tıklayın.
   >> Present Perfect Tense için tıklayın.
   >> İngilizce “am,is,are” (verb to be) için tıklayın.


   Dış bağlantılar:
   Hazırladığımız diğer konu etkinlikleri için İngilizce Geniş zaman kategori sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Bununla birlikte faydalanabileceğiniz bazı dış bağlantılar da vardır. Buraya tıklayarak Simple present tense konusunun WikiBooks’ta anlatımını görebilirsiniz. Yada buraya tıklayarak simple present örnekleri olan eğlenceli bir video izleyebilirsiniz.

   4.9/5 - (16 oylama)