İngilizce şimdiki zaman- present continuous tense

İngilizce Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) – Konu anlatımı

Present continuous tense (Şimdiki zaman) nedir?

İngilizce’de “Present continuous tense” yada diğer adıyla “Present progressive tense” şu anda yaptığımız işleri belirtir. Şimdiki zaman olarak bilinir ve Türkçe’de “-yor” şeklinde ifade edilir. Yardımcı fiiller “am, is, are” dir. Örneğin “geliyor“, “bakıyorlar”, “gülüyorsun” fiillerinde olduğu gibi şimdi yapılmakta olan olayları Present continuous tense ile ifade ederiz.
Aşağıdaki değişken cümleler örnek birer İngilizce Şimdiki zaman cümlesidir:

  Is Why isWhere is

Emily

is cuttingis eatingeatingis not eatingeatingeating

an apple

Nasıl öğrenelim?

İngilizce Şimdiki zaman konusunu burada resimler, oyunlar, alıştırmalar, örnekler ve diyaloglar ile özel ders formatında öğrenebilirsiniz. Ama öncelikle aşağıda sade bir dil ile ve detaylıca anlatılan Şimdiki zaman (Present continuous tense) konusunu güzelce öğrenin. Arkasından bu sayfanın aşağısında göreceğiniz oyunlar ve alıştırmaları yapmak zevkli ve kolay olacaktır.

Hangi yardımcı fiil kullanılır?İngilizce Şimdiki zamanda yardımcı fiiller “am, is, are” dır. Fiile eklenen “-ing” takısı ile beraber cümleye “-yor” anlamı katar. “He, She, It” ile beraber “is” yardımcı fiili kullanılırken “We, You, They” ile beraber “are” yardımcı fiili kullanılır. “I” için “am” kullanılır.
Olumsuz cümlelerde yardımcı fiiller kısaca “isn’t”, “aren’t” şeklinde kısaltılabilir. Ancak “am not”ın “amn’t” şeklinde kısa hali yoktur.

Present continuous tense kısa halleri
Normal haliOlumlu kısaltmaOlumsuz kısaltma
 I am I‘m I ‘m not
 You are You‘re You aren’t
 She is She‘s She isn’t
 They are They‘re They aren’t

Örnek cümleler:

 • He is watching television. (O televizyon izliyor.)
 • He is not watching television. (O televizyon izlemiyor.)
 • Is he watching television? (O televizyon izliyor mu?)

Olumlu cümleler Şimdiki zamanda (Present continuous tense) nasıl yapılır?

Olumlu bir Şimdiki zaman (Present continuous tense) cümlesinde özneden sonra “am, is, are” yardımcı fiillerinden uygun olanı getirilir. Fiile ise her zaman “-ing” eki getirilir.

Olumlu yapı örnek cümleler:

 • They are swimming. (Onlar yüzüyor.)
 • I am reading a book. (Bir kitap okuyorum.)
 • He is playing football. (O futbol oynuyor.)
 • Salih is going home. (Salih eve gidiyor.)

Olumsuz cümleler Şimdiki zamanda (Present continuous tense) nasıl yapılır?

Şimdiki zaman (Present continuous tense) bir cümleyi olumsuz yaparken “am, is, are” yardımcı fiilleri ile beraber “not” kullanırız. Kısaca “isn’t”, “aren’t” şeklinde kısaltılabilir. Ancak “am not” için “amn’t” şeklinde kısa şekli yoktur. Fiile ise her zaman olduğu gibi “-ing” eki getirilir.

Olumsuz yapı örnek cümleler:

 • I am not crying. (Ağlamıyorum.)
 • He is not drinking tea. (O çay içmiyor.)
 • We aren’t waiting for the bus. (Otobüsü beklemiyoruz.)
 • I’m not going anywhere. (Biryere gitmiyorum.)

Soru cümleleri Şimdiki zamanda (Present continuous tense) nasıl yapılır?Şimdiki zaman soru cümleleri “am, is, are” yardımcı fiillerinin özneden önce getirilmesi ile yapılır. Bu tür sorulara “Yes-No” soruları denir ve Türkçe’deki “-mı?, -mi?” şeklinde biten sorulardır. Cevaplar “Yes-No” ile başladığından bu ad verilir.
Wh- soruları dediğimiz bilgi sorularında da aynı şeklide yardımcı fiil özneden önce getirilir. Sadece cümlenin en başına ayrıyeten “Who, What, Where, When” gibi soru kelimelerinden biri de getirilir. Fiile ise her zaman olduğu gibi “-ing” eki getirilir.

Soru yapısı örnek cümleler:

 • Is Alex having breakfast? (Alex kahvaltı yapıyor mu?)
 • Are you kidding? (Dalga mı geçiyorsun?)
 • What are you looking at? (Neye bakıyorsun?)
 • Why are yo laughing? (Neden gülüyorsun?)

Cümle yapıları İngilizce Şimdiki zamanda (Present continuous tense) nasıldır?

Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin Present continuous tense yani İngilizce Şimdiki zaman şekli aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

Present continuous tense Cümle Yapısı Tablosu
(+) Olumlu cümleler(-) Olumsuz cümleler(?) Soru cümleleri
 I am playing. I am not playing. Am I playing?
 You are playing. You aren’t playing. Are you playing?
 He is playing. He isn’t playing. Is he playing?
 She is playing. She isn’t playing Is she playing?
 It is playing. It isn’t playing Is it playing?
 We are playing. We aren’t playing Are we playing?
 They are playing. They aren’t playing Are they playing?

Present continuous tense (Şimdiki zaman) konu anlatımı

Şimdi Şimdiki zaman (Present continuous tense) konu anlatımına kullanım yerlerini ve kullanılan zaman zarflarını öğrenerek örnekler ile devam edelim.

Nerelerde kullanılır?

1- Şu anda, konuştuğumuz esnada yapılan işleri belirtmek için kullanılır.

Present continuous tense konuştuğumuz esnada yaptığımız işleri belirtirken kullanılır.

Örnek cümleler:

 • I am listening to music now. (Şimdi müzik dinliyorum.)
 • He is working in the office. (Ofiste çalışıyor.)
 • Are you crying? (Ağlıyor musun?)
 • What are you doing now? (Şimdi ne yapıyorsun?)
  – I’m drinking tea. (Çay içiyorum.)

2- Halen devam eden uzun süreli olaylar için kullanılır.

Present continuous tense, bir eylemi şu anda yapmasak bile zaman zaman yapmaya devam ediyorsak bu eylem devam eden bir durum gösterdiğinden Present Continuous Tense kullanılır. Örneğin:

I am learning English. (İngilizce öğreniyorum.) > İngilizce öğrenmeye 24 saat devam etmesek de günlere yayılarak da olsa devam etmektedir. Konuşma anında bunu yapmasak da Şimdiki zaman kullanılır.

I am reading a book. (Bir kitap okuyorum.) > Belki o an yemek yiyorum ama kitabımı okumaya da yeri gelince devam ediyorum.

Örnek cümleler:

 • I writing a book on pets. (Evcil hayvanlar üzerine bir kitap yazıyorum.)
 • I am studying maths at the university. (Üniversitede matematik okuyorum/ çalışıyorum.)
 • We are staying in this hotel. (Bu otelde kalıyoruz.)
 • She is selling flowers. (Çiçek satıyor.)

3- Yakın gelecekte olacak işlerimiz.

İngilizce’de Türkçe’de olduğu gibi Şimdiki zamanı gelecekten bahsetmek için kullanabiliriz. Nasıl ki “Yarın pikniğe gidiyoruz.” Derken şimdiki zamanı kullandık; aynı şekilde İngilizce’de de yakın bir gelecek zaman olayı bu şekilde Present continuous tense ile ifade edebiliriz.

Örnek cümleler:

 • We are going to the cinema tomorrow. (Yarın sinemaya gidiyoruz/ gideceğiz.)
 • He is meeting some friends this evening. (Bu akşam bazı arkadaşları ile buluşuyor/ buluşacak.)
 • Are you coming with us next week? (Gelecek hafta bizimle geliyor/ gelecek musun?)
 • We are celebrating the eid two days later. (İki gün sonra bayramı kutluyoruz/ kutlayacağız.)

4- “-ing” eki almayan fiillerin durumu

İngilizce’de bazı fiiller “-ing” eki almazlar. Bunlara “state verbs” denir. Bu durumda “-ing” ekini alamayan bu fiilleri İngilizce’deki şimdiki zaman formatında kullanamayız. Oysa “-ing” eki ile şimdiki zamanı belirtir ve “-yor” anlamı kattığımızı biliyoruz. Buna göre “want” (istemek) kelimesini “wanting” (istiyor) şeklinde görmezsiniz. İşte bu gibi fiilleri mecburen geniş zamanda (simple present tense) ile ifade ederiz.

Bu fiiller believe(inanmak), know(bilmek), remember(hatırlamak), understand(anlamak), need(ihtiyaç duymak), hate(nefret etmek), like(hoşlanmak), love(sevmek), prefer(tercih etmek), want(istemek), feel(hissetmek), mean(demek istemek) vb.

YANLIŞ: I am knowing. (Biliyorum.)
DOĞRU: I know. (Biliyorum.)

YANLIŞ: I am loving (Seviyorum.)
DOĞRU:I love (Seviyorum.)

YANLIŞ: He is liking. (O hoşlanıyor.)
DOĞRU:He likes. (O hoşlanıyor.)

YANLIŞ: I am understanding. (Anlıyorum.)
DOĞRU:I understand. (Anlıyorum.)

Örnek cümleler:

 • I know the answer. (Cevabı biliyorum.)
 • I like football. (Butboldan hoşlanıyorum/ seviyorum.)
 • Do you remember my name? (Adımı hatırlıyor musun?)
 • I don’t want tea. (Çay istemiyorum.)
 • What do you mean? (Ne demek istiyorsun?)

NOT: Fiile “-ing” ekleme konusunda dikkat edilecek noktalar:

 1. Sonu “-e” ile biten fiillerde “-ing” eklenince sondaki “-e” düşer
  move > moving, take > taking, write > writing

  Ancak sonu “-ee” ile biten fiiller için bu geçerli değildir.
  seeing gibi.

 2. Fiilin sonundaki harfler “bir sesiz, bir sesli, bir sesiz” şeklinde bitiyorsa sondaki harf çift yazılır.
  run > running, sit > sitting, admit > admitting, forget > forgetting vs.
 3. Sonu “-ie” ile biten fiillerde “-ie” harfleri “-y” olur ve sonra “-ing” eklenir.
  tie > tying, lie > lying, die > dying vs
 4. Başka kural yok! Ne güzel!

Zaman zarfları olarak İngilizce Şimdiki zamanda (Present continuous tense) ne kullanılır?

Time expressions (zaman zarfları) zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce’de her zaman (tense) için farklı zaman zarfı kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi zaman olduğunu anlamak için bunların bilinmesi çok önemlidir. 

Present continuous tense (Şimdiki zamanda kullanılan zaman zarfları):

 • now (şimdi)
 • just now (tam şimdi)
 • at the moment (şimdi, şu anda))
 • at present (şimdi, şu anda)
 • Gelecek Zaman Anlamı Kattığında: tomorrow (yarın), next week (gelecek hatfa), tonight (bu gece), this afternoon (bu öğleden sonra) vb.

Resimler ve cümlelerle İngilizce Şimdiki zaman (Present continuous tense) konusunu öğrenin.

Aşağıda İngilizce şimdiki zaman ile ilgili resimler ve bu resimler hakkında cümleler göreceksiniz. Yön düğmeleriyle diğer resimlere geçerek yeni resimler ve yeni cümleler görebilirsiniz. Bu alıştırma ile resimler hakkında siz de konuşmaya çalışın.

Diyalog (konuşma) örnekleriyle İngilizce Şimdiki zaman konusunu öğrenin

Aşağıda İngilizce Şimdiki zaman (Present continuous tense) konusu ile ilgili bir diyalog göreceksiniz. Bu diyaloğu okuyarak sizde benzerlerini yapmaya çalışın.

 1. Hi Susan!

  I am coming home.

 2. OK

  The dinner table is ready.

  Are you coming with your office friends?

 3. No, they are not coming.

  Mike is going to london

  and Sam is working at the office now.

  They are busy.

 4. Why is Sam working at this time of the day?

  It is very late.

 5. He has a lot to do.

  OK. See you.

  Bye.

İngilizce-Türkçe çeviri yaparak Present continuous tense konusunu öğrenin

Aşağıda üzerinde İngilizce cümleler olan kartlar göreceksiniz. Önce bu cümlelerin anlamlarını tahmin edin. Sonra doğru cevabı görnek için ortadaki düğmeye tıklayın. Bu İngilizce çeviri alıştırması okuma becerinizin de gelişmesini sağlayacaktır.Cümle kurma oyunu ile “Present continuous tense” konusunu alıştırmalar ile öğrenin

Bu oyunda verilen kelimelerden cümle kurmalısınız. Önce üstteki Türkçe cümleyi okuyun ve altındaki İngilizce kelimelere sırayla tıklayarak cümlenin İngilizcesini oluşturun. Her cümle için 4 yanlış yapma hakkınız var. Sağ ve sol oklar yardımıyla yeni cümlelere geçebilirsiniz.


  tries

  Örnek cümleler ile İngilizce Şimdiki zamanı (Present continuous tense) öğrenin

  İngilizce Şimdiki zaman (Present continuous tense) ile ilgili 10 tane örnek cümle aşağıda verilmiştir. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinden oluşan bu örnekleri okuyarak benzer cümeleler yapmaya çalışabilirsiniz.

  Örnek cümleler:

  1. Alex is running outside.
  2. He is playing with his toys now.
  3. Rose is going to school at the moment.
  4. Jack is driving fast.
  5. What are you drawing?
  6. I am thinking about my future.
  7. The doctor is examining the baby.
  8. I am not lying.
  9. She is wearing jeans at the moment.
  10. we are getting married next month.
  11. The phone is ringing.

  Soru cümleleri ve cevapları ile İngilizce Şimdiki zaman (Present continuous tense) örnekleri

  İngilizce Şimdiki zaman (Present continuous tense) ile ilgili 10 tane soru ve cavapları aşağıda verilmiştir. Farklı soru tiplerindeki bu örnekleri inceleyerek siz de benzer sorular sorup cevaplar verebilirsiniz.

  Örnek cümleler:

  1. Why are they discussing?
   Because they are late.
  2. What are you drinking?
   I’m drinking lemonade.
  3. Where are you going?
   We are going to Italy.
  4. Are you sleeping?
   No, I am just resting my eyes.
  5. Is it snowing outside?
   Yes, it is.
  6. Are you crying?
   Yes. I am thinking about my family.
  7. Are the children playing in the garden?
   No. They are playing at home.
  8. Why is Nancy sitting alone?
   Because she wants to be alone.
  9. Are you coming with us tomorrow?
   Yes, I am.
  10. Is she studying English now?
   Yes, she is.

  Okuma parçası halinde parağraf ile İngilizce Şimdiki zamanı öğrenin

  Aşağıda İngilizce Şimdiki zaman (Present continuous tense) ile ilgili kısa bir okuma parçası göreceksiniz. Bu yazıyı okuyarak anlamaya çalışın. Benzer yazılar yazmaya çalışarak yazma becerinizi geliştirin.

  Okuma Parçası: At home

  Now Sandra is at home. She is cooking dinner. Lisa,her daughter, is helping her. They are talking about Lisa’s school. There is some water in the pot. It is boiling. Sandra is making spaghetti now. Mark, Sandra’s husband, is having a rest on an armchair. He is tired. He is working on an important project. Their baby is sleeping at the moment.

  Benzer sayfalar:
  >> İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) için tıklayın.
  >> İngilizce Gelecek Zaman (Future Simple Tense – Will) için tıklayın.
  >> İngilizce Gelecek Zaman (Be going to future tense) için tıklayın
  >> İngilizce Geçmiş Zaman (Simple Past Tense – did) için tıklayın.
  >> Sürekli Geçmiş Zaman (Past Continuous Tense) için tıklayın.
  >> Present Perfect Tense için tıklayın.
  >> İngilizce “am,is,are” (verb to be) için tıklayın.

  Dış bağlantılar:
  Hazırladığımız diğer konu etkinlikleri için İngilizce Şimdiki zaman kategori sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Bununla birlikte faydalanabileceğiniz bazı dış bağlantılar da vardır. Buraya tıklayarak Present continuous tense için hazırlanmış bazı İngilizce açıklamalara ulaşabilirsiniz. Yada buraya tıklayarak bir başka İngilizce etkinlik ve video kaynağına ulaşabilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak İngilizce present simple tense yada present continuous tense arasındaki farkları işleyen bir pdf dosyası indirebiliriniz.

  4.2/5 - (5 oylama)