be going to - İngilizce gelecek zaman

İngilizce Gelecek Zaman (Be going to future tense) – Konu anlatımı

“Be going to” future tense (Gelecek zaman) nedir?

“be going to” future tense geleceğe ait olayları anlatmak için kullanılır. Gelecek zaman olarak bilinir ve Türkçe’de “-ecek, -acak” şeklinde ifade edilir. “will” ile aynı işlevi görür fakat kullanım yeri biraz farklılık gösterir. “am,is,are” ile “be going to” nun birleşmesiyle cümlelerde yer alır. Örneğin “gelecek“, “oynayacaklar”, “kullanacaksın” fiillerinde olduğu gibi gelecekteki bir olayı “be going to” future tense ile ifade ederiz.
Aşağıdaki değişken cümleler örnek birer “be going to” gelecek zaman cümlesidir:

  Is Why isWhen is

John

is going to buyis going to weargoing to wearis not going to weargoing to weargoing to wear

a shirt

Nasıl öğrenelim?

İngilizce “am/is/are going to” konusunu burada resimler, oyunlar, alıştırmalar, örnekler ve diyaloglar ile özel ders formatında öğrenebilirsiniz. Ama öncelikle aşağıda sade bir dil ile ve detaylıca anlatılan Gelecek zaman (“be going to” future tense) konusunu güzelce öğrenin. Arkasından bu sayfanın aşağısında göreceğiniz oyunlar ve alıştırmaları yapmak zevkli ve kolay olacaktır.

Hangi yardımcı fiil kullanılır?Yardımcı fiiller “am,is,are” dır. Buna ek olarak “going to” ifadesi ile beraber kullanılır. Ancak buradaki “going to” ifadesi “gidiyor” anlamına gelmez. “am, is,are going to” yapısının hepsi birden “-ecek, -acak” anlamına gelir. Fiil ise bu ifadenin peişinden gelir. Kısaca “be going to” ifadesinin üçü birden “will” in tekbaşına verdiği anlamı yani “-ecek, -acak” anlamını verir. Aşağıda “will” gelecek zaman yapısıyla “be going to” yapısı örnekleri verilmiştir.

 • I will play tennis. (Ben tenis oynayacağım.)
 • I am going to play tennis. (Ben tenis oynayacağım.)

NOT: Yukarıdaki 2. cümledeki “going” görülünce yanlışlıkla “oynamaya gidecek” şeklinde söylendiği oluyor. Oysa öyle değildir. Fiil “play” yani “oynamak”tır. Burada “going to” nun “ecek, -acak” anlamından başka bir anlamı yoktur. Ancak içinde “go” fiili olan gelecek zaman cümleleri kurmak istersek şöyle denebilir.
I am going to go home. (Eve gideceğim.)- Burada “am going to” -ecek anlamına gelirken “go” fiili ise gitmek anlamına gelir.

Be going to future tense kısa halleri – Örnekler
Normal haliOlumlu kısaltmaOlumsuz kısaltma
 I am going to I‘m going to I ‘m not going to
 You are going to You‘re going to You aren’t going to
 She is going to She‘s going to She isn’t going to
 They are going to They‘re going to They aren’t going to

Örnek cümleler:

 • She is going to watch television. (O televizyon izleyecek.)
 • She is not going to watch television. (O televizyon izlemeyecek.)
 • Is she going to watch television? (O televizyon izleyecek mi?)

Olumlu cümleler Gelecek zamanda (“be going to” future tense) ile nasıl yapılır?

Olumlu bir gelecek zaman (“be going to” future tense) cümlesinde özneden sonra “am, is, are” yardımcı fiillerinden uygun olanı ile “going to” ifadesi kullanılır. Peşinden gelecek fiil yalın haldedir.

Olumlu yapı örnek cümleler:

 • I am going to live in Germany. (Almanya’da yaşayacağım.)
 • He is going to buy a car. (O bir araba satın alacak.)
 • Murat is going to start a new business. (Murat yeni bir iş başlatacak/kuracak.)
 • We are going to be in İzmir tomorrow. (Yarın İzmir’de olacağız.)

Olumsuz cümleler Gelecek zamanda (“be going to” future tense) ile nasıl yapılır?

Gelecek zaman (“be going to” future tense) bir cümleyi olumsuz yaparken “am,is,are” yardımcı fiillerinden sonra “not” getirilir.

Olumsuz yapı örnek cümleler:

 • We aren’t going to leave tomorrow. (Yarın ayrılmayacağız.)
 • I am not going to write an email. (Bir eposta yazmayacağım.)
 • They are not going to use the computer. (Onlar bilgisayarı kullanmayacaklar.)
 • Aslı is not going to come. (Aslı gelmeyecek.)

Soru cümleleri Gelecek zamanda (“be going to” future tense) ile nasıl yapılır?Gelecek zaman soru cümleleri “am,is,are” yardımcı fiillerinin özneden önce getirilmesi ile yapılır. Bu tür sorulara “Yes-No” soruları denir ve Türkçe’deki “-mı?, -mi?” şeklinde biten sorulardır. Cevaplar “Yes-No” ile başladığından bu ad verilir.
Wh- soruları dediğimiz bilgi sorularında da aynı şeklide yardımcı fiiller özneden önce getirilir. Sadece cümlenin en başına ayrıyeten “Who, What, Where, When” gibi soru kelimelerinden biri de getirilir.

Soru yapısı örnek cümleler:

 • Are you going to visit us? (Bizi ziyaret edecek misin?)
 • Is James going to finish the homework? (James ödevi bitirecek mi?)
 • What are they going to do? (Onlar ne yapacaklar?)
 • Where are you going to go? (Nereye gideceksin?)
 • Who is going to apply for the job? (Kim işe başvuracak?)

Cümle yapıları İngilizce Gelecek zamanda (“be going to” future tense) nasıldır?

Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin “be going to” future tense yani İngilizce Gelecek zaman şekli aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

“Be going to” future tense Cümle Yapısı Tablosu
(+) Olumlu cümleler(-) Olumsuz cümleler(?) Soru cümleleri
 I am going to play. I ‘m not going to play. Am I going to play?
 You are going to play. You aren’t going to play. Are you going to play?
 He is going to play. He isn’t going to play. Is he going to play?
 She is going to play. She isn’t going to play Is she going to play?
 It is going to play. It isn’t going to play Is it going to play?
 We are going to play. We aren’t going toplay Are we going to play?
 They are going to play. They aren’t going to play Are they going to play?

“Be going to” future tense (Gelecek zaman) konu anlatımı

Şimdi Gelecek zaman (“be going to” future tense) konu anlatımına kullanım yerlerini ve kullanılan zaman zarflarını öğrenerek örnekler ile devam edelim.

Nerelerde kullanılır?

1- Daha önceden planlanan ve kararı verilmiş işleri belirtirken kullanılır.

“Be going to” future tense daha önce planlanmış veya kakarı verilen gelecek zaman işlerimizi belirtirken kullanırız. Mesela “I am going to visit my uncle.” yani “Amcamı ziyaret edeceğim.” diyen birinin bunu daha önceden kafasına koyduğunu ve planladığını anlıyoruz.

Örnek cümleler:

 • We are going to have a picnic this weekend. (Bu hafta sonu piknik yapacağız.)
 • I am going to listen to music with my friends. (Arkadaşlarımla müzik dinleyeceğim.)
 • – What are you going to do in Europe? (Avrupa’da ne yapacaksın?)
  – I am going to have a holiday with my family. (Ailemle tatil yapacağım.)
 • – Is he going to work on Saturday? (Cumartesi çalışacak mı?)
  – No. He is going to meet some friends. (Hayır. Bazı arkadaşları ile buluşacak.)

NOT: Going to future tense ile beraber “go” ve “come fiilleri çok tercih edilmez ancak kullanılır. Bu fiillerle cümle kurulurken present continuous tense (geleceğe yönelik planlı eylem anlamında) kullanılır.

“I’m going to go to Europe. (Avrupaya gideceğim)” ifadesi yerine “I’m going to Europe. (Avrupaya gidiyorum.)” şeklinde şimdiki zaman yapısı yapabiliriz.

“Are you going to come to the meeting? (Toplantıya gelecek misin?) ifadesi yerine “Are you coming to the meeting?” denebilir..

2- İpucu ve kanıtlara dayalı tahmin belirtirken kullanılır.

“be going to” future tense geleceğe yönelik tahmin belirtirken kullanılır. Bu güçlü bir tahmindir ve görünür somut ipucu ve delillere dayalı olması gerekir.

Örnek cümleler:

 • Look at those black clouds. It’s going to rain. (Şu siyah bulutlara baksana. Yağmur yağacak.)
 • Look at that little kid on the wall. He’s going to fall. (Duvarın üstündeki küçük çocuğa bak. Düşecek.)
 • Hey, drive slowly. You’re going have an accident. (Hey, yavaş sür. Kaza yapacaksın.)
 • He is very good. He is going to be a successful swimmer. (O çok iyi. Başarılı bir yüzücü olacak.)

Zaman zarfları olarak İngilizce gelecek zamanda (“be going to” future tense) ne kullanılır?

Bu konu da Future simple tense yani “will” konusu gibi gelecek zaman olduğundan aynı gelecek zaman zarfları burada da kullanılır.

“be going to” ve “will” future tense (Gelecek zamanda) kullanılan zaman zarfları:

 • tomorrow (yarın)
 • next week (gelecek hafta), next month (gelecek ay), next year (gelecek yıl)
 • in 2030 (2030 yılında), in 2028 (2028 yılında)
 • 2 days later (2 gün sonra), 3 years later (3 yıl sonra)
 • soon (yakında)
 • in two weeks (iki hafta içinde)

Zaman zarfları ezber alıştırması

Aşağıda üzerinde İngilizce Gelecek zamanda kullanılan zaman zarfları içeren kartlar göreceksiniz. Anlamını tahmin edin ve cevabı görmek için karta dokunun.

 • soon
  yakında
 • tomorrow
  yarın
 • in 2035
  2035 yılında
 • next year
  gelecek yıl
 • 3 days later
  3 gün sonra
 • 5 years later
  5 yıl sonra
 • in 2028
  2028 yılında
 • next week
  gelecek hafta

Resimler ve cümlelerle İngilizce gelecek zaman konusunu öğrenin.

Aşağıda Gelecek zaman konusu ile ilgili resimler ve bu resimler hakkında cümleler göreceksiniz. Yön düğmeleriyle diğer resimlere geçerek yeni resimler ve yeni cümleler görebilirsiniz. Bu alıştırma ile resimler hakkında siz de konuşmaya çalışın.

Diyalog (konuşma) örnekleriyle İngilizce gelecek zaman konusunu öğrenin

Aşağıda İngilizce Gelecek zaman (“be going to” future tense) konusu ile ilgili bir diyalog göreceksiniz. Bu diyaloğu okuyarak sizde benzerlerini yapmaya çalışın.

 1. Hi Daniel!

  What are you going to do next summer?

 2. We are going to stay in a holiday resort.

  What about you?

 3. We are going to travel by caravan.

  I want to show my family Eastern Anatolia.

 4. That is very nice.

  When are you going to leave?

 5. In July

  I am going to rent a small caravan.

  and I am going to do some shopping for that.

 6. Well. Maybe we can go together next year.

 7. That is a good idea.

İngilizce-Türkçe çeviri yaparak “be going to” future tense konusunu öğrenin

Aşağıda üzerinde İngilizce cümleler olan kartlar göreceksiniz. Önce bu cümlelerin anlamlarını tahmin edin. Sonra doğru cevabı görnek için ortadaki düğmeye tıklayın. Bu İngilizce çeviri alıştırması okuma becerinizin de gelişmesini sağlayacaktır.Cümle kurma oyunu ile “”be going to” future tense” konusunu alıştırmalar ile öğrenin

Bu oyunda verilen kelimelerden cümle kurmalısınız. Önce üstteki Türkçe cümleyi okuyun ve altındaki İngilizce kelimelere sırayla tıklayarak cümlenin İngilizcesini oluşturun. Her cümle için 4 yanlış yapma hakkınız var. Sağ ve sol oklar yardımıyla yeni cümlelere geçebilirsiniz.


  tries

  Örnek cümleler ile İngilizce Gelecek zamanı (“be going to” future tense) öğrenin

  İngilizce Gelecek zaman (“be going to” future tense) ile ilgili 10 tane örnek cümle aşağıda verilmiştir. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinden oluşan bu örnekleri okuyarak benzer cümeleler yapmaya çalışabilirsiniz.

  Örnek cümleler:

  1. She is going to be a teacher. (O öğretmen olacak.)
  2. I am going to change my clothes. (Elbiselerimi değiştireceğim.)
  3. They are going to plant trees. (Onlar ağaç dikecekler.)
  4. Which present are you going to give? (Hangi hediyeyi vereceksin?)
  5. Who is going to be a doctor? (Kim doktor olacak?)
  6. Is Julia going to read that book? (Julia o kitabı okuyacak mı?)
  7. The pirces are going to increase. (Fiyatlar yükselecek.)
  8. Her mother is going to warn her. (Annesi onu uyaracak.)
  9. Are you going to fill in this form? (Bu formu dolduracak mısın?)
  10. I am going to prove my innocence. (Masumiyetimi ıspatlayacağım.)
  11. When are you geing to receive it? (Onu ne zaman alacaksın?)

  Soru cümleleri ve cevapları ile İngilizce Gelecek zaman (“be going to” future tense) örnekleri

  İngilizce Gelecek zaman (“be going to” future tense) ile ilgili 10 tane soru ve cavapları aşağıda verilmiştir. Farklı soru tiplerindeki bu örnekleri inceleyerek siz de benzer sorular sorup cevaplar verebilirsiniz.

  Örnek cümleler:

  1. Are you going to make a cake?
   Yes, I’m going to make a cake.
  2. Is he going to study English?
   Yes, he is going to study English in the library.
  3. Are you going to buy jeans?
   No. I’m going to buy a t-shirt.
  4. What are you going to do?
   I’m going to listen to my favourite songs.
  5. Where are you going to have a holiday?
   We are going to have a holiday in Antalya.
  6. Is Betty going to have an exam?
   Yes, she is.
  7. Which musical instrument are you going to learn?
   I am going to learn violin.
  8. How long are you going to stay in İstanbul?
   We are going to stay two nights.
  9. Who is going to help you?
   Jeff is going to help me?
  10. Is he going to wait at the bus stop?
   No. He is going to wait in front of the cafe.

  Okuma parçası halinde parağraf ile İngilizce “be going to” future tense’i öğrenin

  Aşağıda İngilizce Gelecek zaman (“be going to” future tense) ile ilgili kısa bir okuma parçası göreceksiniz. Bu yazıyı okuyarak anlamaya çalışın. Benzer yazılar yazmaya çalışarak yazma becerinizi geliştirin.

  Okuma Parçası: Getting Married

  At 3 o’clock this afternoon Lisa and John are going to get married. It is going to be great. A lot of people will be there. They are going to serve desert for the guests. My uncle is going to give a speech. Musicians are going to play Lisa and John’s favourite songs. The next day Lisa and John are going to leave for a holiday. They are going to spend two weeks in a holiday resort abroad. I hope they will enjoy every moment of it.

  Benzer sayfalar:
  >> İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) için tıklayın.
  >> İngilizce Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) için tıklayın
  >> İngilizce Gelecek Zaman (Future Simple Tense – Will) için tıklayın.
  >> İngilizce Geçmiş Zaman (Simple Past Tense – did) için tıklayın.
  >> Sürekli Geçmiş Zaman (Past Continuous Tense) için tıklayın.
  >> Present Perfect Tense için tıklayın.
  >> İngilizce “am,is,are” (verb to be) için tıklayın.

  Dış bağlantılar:
  Hazırladığımız diğer konu etkinlikleri için İngilizce Gelecek zaman kategori sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Bununla birlikte faydalanabileceğiniz bazı dış bağlantılar da vardır. Buraya tıklayarak “be going to” future tense için hazırlanmış bazı İngilizce açıklamalara ulaşabilirsiniz. Yada buraya tıklayarak bir başka İngilizce açıklamalı kaynağa ulaşabilirsiniz.

  4.6/5 - (9 oylama)