verb to be am is are resim

İngilizce am, is, are (verb to be) – Konu anlatımı

İngilizce “am, is, are” (“to be” fiili) nedir?

“Am, is, are” öğrenmesi kolay ve en çok kullanılan cümlelerdendir. İngilizce’de “to be” fiili (verb to be) olarak adlandırılır. “I am happy.” (Ben mutluyum.), I am at home. (Ben evdeyim) cümlelerinde olduğu gibi durum belirtirler. Türkçe’de karşılığı olmayan ifadelerdir. Ama yinede anlam vermek istersek “-dir” şeklinde ifade edebiliriz. Mesela “It is a book.” (O bir kitap. / O bir kitaptır.) anlamına gelir. Bu konu aslında İngilizce geniş zaman (Simple present tense) konusuna girer. İsterseniz İngilizce geniş zaman konu anlatımı için şuraya tıklayabilirsiniz: İngilizce geniş zaman (Simple present tense) konu anlatımı.

Öncelikle aşağıdaki değişken örnekleri inceleyiniz:

IsWhy isWhen isIsn’t

Lisa

isis not

at home.

Nasıl öğrenelim?

İngilizce “to be” fiili konusunu burada resimler, oyunlar, alıştırmalar, örnekler ve diyaloglar ile özel ders formatında öğrenebilirsiniz. Ama öncelikle aşağıda sade bir dil ile ve detaylıca anlatılan “to be” fiili (İngilizce “am, is, are”) konusunu güzelce öğrenin. Arkasından bu sitede bulacağınız diğer oyunlar ve alıştırmaları yapmak zevkli ve kolay olacaktır.

Hangi yardımcı fiil kullanılır?İngilizce “to be” fiili yani “am,is,are” yardımcı fiil değildir. Zaten kendisi fiildir. Ancak soru yaparken yardımcı fiiller gibi cümle başına alınır. Olumsuz cümle yaparken yanına “not” gelir.

Örnek cümleler:

 • He is a pilot. (O bir pilot.)
 • He is not pilot. (O bir pilot değil.)
 • Is he pilot? (O bir pilot mu?)

“I” için “am” kullanılır. “He, She, It” için “is” kullanılır. “You, We They” için “are” kullanılır. Olumsuz cümlelerde “am not” , “is not” yada “are not” şeklinde kullanılır. Kısa halleri ise“isn’t” yada “aren’t” şeklindedir. Soru cümlelerinde ise “Am / Is / Are” cümle başına alınır.

NOT:
“am not” ın kısa hali yoktur. “amn’t” olmaz.

“Am, Is, Are” kısa halleri
Uzun haliKısa haliOlumsuz kısaltma
 I am I’m. I am not
 You are You’re You aren’t
 He is  He‘s He isn’t
 She is  She‘s She isn’t
 It is  It‘s It isn’t
 We are We’re We aren’t
 They are They’re They aren’t

Olumlu cümleler “am, is, are” fiili ile nasıl yapılır?

Olumlu cümle yapmak için özneden sonra “am, is, are” dan uygun olanı getirilir.

Olumlu yapı örnek cümleler:

 • It is a bird.
  O bir kuş.
 • Daisy is a student.
  Daisy bir öğrenci.
 • We are good friends.
  Biz iyi arkadaşlarız.
 • I am hungry.
  Açım.
 • Toby is 22 years old.
  Toby 22 yaşında.
 • A bee is not an animal. It is an insect.
  Arı bir hayvan değildir. O bir böcektir.
 • Everest is a mountain.
  Everest bir dağdır.

Olumsuz cümleler “am, is, are” fiili ile nasıl yapılır?

Olumsuz cümle yapmak için “am, is, are” dan sonra “not” getirilir.

Olumsuz yapı örnek cümleler:

 • I am not a professional football player.
  Ben profesyonel bir futbolcu değilim.
 • New York is a not a small city.
  New York küçük bir şehir değil.
 • He isn’t a postman.
  O bir postacı değil.
 • Mr. Richards isn’t in his office.
  Mr. Richards ofisinde değil.
 • I am not ill. I am OK.
  Hasta değilim. İyiyim.
 • Mark and Jeff are not brothers. They are cousins.
  Mark ve Jeff kardeş değiller. Onlar kuzen.

Soru cümleleri “am, is, are” fiili ile nasıl yapılır?Soru cümlesi yaparken “am, is, are” öznenin önüne getirilir. Bu tür sorulara “Yes-No” soruları denir ve Türkçe’deki “-mı?, -mi?” şeklinde biten sorulardır. Cevaplar “Yes-No” ile başladığından bu ad verilir.
Wh- soruları dediğimiz bilgi sorularında da aynı şeklide “am, is, are” özneden önce getirilir. Sadece cümlenin en başına “Who, What, Where, When” gibi soru kelimelerinden biri de eklenir.

Soru yapısı örnek cümleler:

 • Is Germany a big country?
  Almanya büyük bir ülke mi?
 • Are you from Italy?
  Sen İtalya’dan mısın? (İtalyalı mısın?)
 • Is Danny a singer?
  Danny bir şarkıcı mı?
 • Is the weather hot?
  Hava sıcak mı?
 • Are they Turkish?
  Onlar Türk mü?
 • Where are you?
  Neredesin?
 • What is it?
  O nedir?
 • How are you?
  Nasılsın?

Cümle yapıları “to be” fiili ile nasıldır?

Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin “am, is, are” yani İngilizce “to be” fiili şekli aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

“Am, Is, Are” Cümle Yapısı Tablosu
(+) Olumlu cümleler(-) Olumsuz cümleler(?) Soru cümleleri
 I am happy. I am not happy. Am I happy?
 You are happy. You are not happy. Are you happy?
 He is happy. He is not happy. Is he happy?
 She is happy. She is not happy. Is she happy?
 It is happy. It is not happy. Is it happy?
 We are happy. We are not happy. Are we happy?
 They are happy. They are not happy. Are they happy?

İngilizce “am, is, are” (“to be” fiili) kullanım yerleri konu anlatımı

Herkesin bildiği meşhur “am,is,are” konusu aslında durum belirtmeye yarar. Kullanımı şöyledir: Bildiğimiz gibi Türkçe’de isim cümleleri ve fiil cümleleri vardır. İçinde fiil (eylem) olan cümleye fiil cümlesi denir. İçinde fiil olmayan cümlelere de isim cümleleri denir.

Buna göre içinde eylem, hareket, iş olan cümleleri yaparken bu fiilleri cümlede kullanırız.
I can swim in the sea. (Ben denizde yüzebilirim.) – Yüzmek fiili vardır. Biz buna Türkçe’de fiil cümlesi diyoruz.

İçinde fiil olmayan cümleleri ise “to be” fiili dediğimiz “am, is, are” ile ifade ederiz. Bu tür cümleler olay ve hareket belirtmezler sadece durum belirtirler.
I am in the sea. (Ben denizdeyim.) – Bu cümlede “yüzmek”, “oynamak” gibi bir fiil yoktur. Biz buna Türkçe’de isim cümlesi diyoruz. İşte bu tür cümlelerde fiil boşluğunu doldurmak üzere “am,is,are” kullanılır. Çünkü İngilizce’de bir cümlede mutlaka bir fiil olmak zorundadır.

Örnek cümleler:

 • Salih is at the hospital. (Salih hastanede.)
 • Salih isn’t at the hospital. (Salih hastanede değil.)
 • Is Salih at the hospital? (Salih hastanede mi?)
 • Where is Salih? (Salih nerede?)

İngilizce “am, is, are” (“to be” fiili) nasıl kullanılır?

To be fiili sıfat, isim, yada edat ile beraber kullanılır.

To be fiilinden sonra sıfat ile kullanımı:

Örnek cümleler:

 • I am ill.
 • She is old.
 • Mike is tired.
 • It is cold.
 • They are young.
 • Are you sure?

To be fiilinden sonra isim ile kullanımı:

Örnek cümleler:

 • I am a student.
 • It is a bird.
 • They are doctors.
 • Is she a nurse?

To be fiilinden sonra edat ile (in, on, at, to, for, from, with vs.) kullanımı:

Örnek cümleler:

 • I am in my car.
 • She is at home.
 • We are from Turkey.
 • The flower is for you.

Resimler ve cümlelerle “to be” fiili konusunu öğrenin.

Aşağıda “to be” fiili konusu ile ilgili resimler ve bu resimler hakkında cümleler göreceksiniz. Yön düğmeleriyle diğer resimlere geçerek yeni resimler ve yeni cümleler görebilirsiniz.

Diyalog (konuşma) örnekleriyle “to be” fiili konusunu öğrenin

Aşağıda İngilizce “to be” fiili (İngilizce “am, is, are”) konusu ile ilgili bir diyalog göreceksiniz. Bu diyalog alıştırmasını okuyarak sizde benzerlerini yapmaya çalışın.

 1. Dad.

  Are you busy tonight?

 2. No, I’m not.

  I am free all day.

 3. It is not cold outside.

  We can talk a little in the park.

 4. Sure.

  What’s the problem?

 5. I am worried about my son.

  He is a little bit rude nowadays.

  You are his grandfather.

  Your advice is important for me.

 6. Ok.

  I am sorry to hear that.

  See you at 8PM.

 7. OK

İngilizce-Türkçe çeviri yaparak “to be” fiili konusunu alıştrımalar ile öğrenin

Aşağıda üzerinde İngilizce cümleler olan kartlar göreceksiniz. Önce bu cümlelerin anlamlarını tahmin edin. Sonra doğru cevabı görnek için ortadaki düğmeye tıklayın. Bu İngilizce çeviri alıştırması okuma becerinizin de gelişmesini sağlayacaktır.Cümle kurma oyunu ile “to be” fiili konusunu alıştırmalar ile öğrenin

Bu oyunda verilen kelimelerden cümle kurmalısınız. Önce üstteki Türkçe cümleyi okuyun ve altındaki İngilizce kelimelere sırayla tıklayarak cümlenin İngilizcesini oluşturun. Her cümle için 4 yanlış yapma hakkınız var. Sağ ve sol oklar yardımıyla yeni cümlelere geçebilirsiniz.


  tries

  Örnek cümleler ile İngilizce “to be” fiiliı öğrenin

  İngilizce “to be” fiili (İngilizce “am, is, are”) ile ilgili örnek cümleler aşağıda verilmiştir. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinden oluşan bu örnekleri okuyarak benzer cümeleler yapmaya çalışabilirsiniz.

  10 tane cümle örneği:

  1. She is my sister.
  2. It is very cold.
  3. Cats are friendly animals.
  4. My father is a businessman.
  5. It is the last question.
  6. Your shoes are dirty.
  7. Maths is an important lesson.
  8. The shops are closed now.
  9. Mrs. Scott is very kind.
  10. Are you at home?
  11. When I am alone, I am unhappy.

  Soru cümleleri ve cevapları ile İngilizce “to be” fiiliı örnekleri

  İngilizce “to be” fiili (İngilizce “am, is, are”) ile ilgili 10 tane soru ve cavapları aşağıda verilmiştir. Farklı soru tiplerindeki bu örnekleri inceleyerek siz de benzer sorular sorup cevaplar verebilirsiniz.

  10 tane soru cümlesi ve cevapları:

  1. Are you French?
   No, I’m not French. I am Spanish.
  2. Is it your pen?
   Yes, It is my pen.
  3. Where is your book?
   It is in my bag.
  4. How are you?
   I am fine. Thanks.
  5. What colour are your eyes?
   They are brown.
  6. Is it true?
   Yes, it is.
  7. Is Jennifer a good swimmer?
   Yes, she is a good swimmer.
  8. Who is the man in the car?
   He is our guest.
  9. Where are you?
   I am in my office.
  10. Are you OK?
   Yes, I am OK.

  Okuma parçası – İngilizce kendimizi tanıtma örneği.

  Aşağıda İngilizce “to be” fiili (am, is, are) ile ilgili kendimizi tanıtma konusu içeren bir okuma parçası göreceksiniz. Bu yazıyı okuyarak anlamaya çalışın. Benzer yazılar yazmaya çalışarak yazma becerinizi geliştirin.

  Okuma Parçası: Kendini tanıtma:

     My name is Jennifer Hill. I am American. I am 16 years old. I’m a student at a collage here. My father is a dentist and my mother is a housewife.
     Now, I am with my family in California. California is very big. Sometimes the traffic is a big problem here. But it is nice to live here.
     Please, tell me about yourself. What is your name?, Where are you?

  Benzer sayfalar:
  >> İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) için tıklayın.


  Dış bağlantılar:
  Hazırladığımız diğer konu etkinlikleri için İngilizce “to be” fiili kategori sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Bununla birlikte faydalanabileceğiniz bazı dış bağlantılar da vardır. Buraya tıklayarak İngilizce “am, is, are” konusunun WikiBooks’ta anlatımını görebilirsiniz. Yada buraya tıklayarak verb to be konusunda British Council tarfından hazırlanmış İngilizce sayfaya ulaşabilirsiniz. İsterseniz buraya tıklayarak am, is, are ile ilgili çalışma kağıdını indirebilirsiniz.

  4.6/5 - (19 oylama)