ingilizce-geçmiş-zaman simple-past-tense

İngilizce Geçmiş Zaman – Simple Past Tense (did) – Konu anlatımı

Simple Past Tense (Geçmiş zaman) nedir?

Simple Past Tense geçmişteki olayları anlatmak için kullanılır. Geçmiş zaman olarak bilinir ve Türkçe’deki “-dı, -di, -du, -dü” şeklinde ifade edilir. Geçmişte bitmiş, tamamlanmış olayları ifade ederken kullanılır. Örneğin “geldi“, “oynak”, “dinlediniz” fiillerinde olduğu gibi geşmiş bir olayı Simple Past Tense ile ifade ederiz.
Aşağıdaki değişken cümleler örnek birer İngilizce geçmiş zaman cümlesidir:

  Did Why didWhere did

Alex

finishedworkedhelpdid not playplaygo

yesterday

Nasıl öğrenelim?

İngilizce geçmiş zaman konusunu burada resimler, oyunlar, alıştırmalar, örnekler ve diyaloglar ile özel ders formatında öğrenebilirsiniz. Ama öncelikle aşağıda sade bir dil ile ve detaylıca anlatılan geçmiş zaman (simple past tense) konusunu güzelce öğrenin. Arkasından bu sayfanın aşağısında bulacağınız diğer oyunlar ve alıştırmaları yapmak zevkli ve kolay olacaktır.

Hangi yardımcı fiil kullanılır?İngilizce geçmiş zamanda yardımcı fiil “did” dir. “Did” yardımcı fiili öznelere göre değişmez. Yani “He, She, It” için farklı bir şekli yoktur. “Did” yardımcı fiilinin son harfi kaldırılınca Türkçe’deki anlamı olan “-di” ortaya çıkıyor. “Did” yardımcı fiili olumsuz cümlelerde “did not” yada kısaca “didn’t” şeklinde kullanılır. Soru cümlelerinde ise “Did” cümle başına alınır. Bu arada “did” yardımcı fiili yanlış bir şekilde “İngilizce geçmiş zaman eki” olarak bilinir. Oysa Türkçe’deki gibi bir ek olmayıp aslında “yardımcı fiil”dir ve ekler gibi başka kelimeye eklenmez.

Örnek cümleler:

 • He didn’t listen to music. (O müzik dinlemedi.)
 • Did he listen to music.? (O müzik dinledi mi?)
 • He listened to music. (O müzik dinledi.)

Son cümlede “did” kullanılmadığını farkettiniz. Oysa o da geçmiş zaman cümlesi. Ancak olumsuz ve soru cümlelerinde “did” kullanılsa da bu olumlu cümleler için geçerli değildir. Bu yüzden olumlu cümleler için fiilin ikinci hali (fiile -ed eklenmiş hali) kullanılır. Bu durumda “did” cümlede kullanılmaz. Çünkü artık cümlenin zamanını bize gösterecek başka bir şekil olan fiilin 2. hali (-ed eklenmiş hali) cümlede bulunmaktadır. Kısaca “did” sadece olumsuz ve sorularda kullanılır.

Olumlu cümleler geçmiş zamanda nasıl yapılır?

Olumlu bir geçmiş zaman (Simple Past Tense) cümlesinde fiilin 2. hali kullanılır. “Did” yardımcı fiili kullanılmaz. Fiilin 2. hali ise fiile -ed eklenerek yapılır. (Düzensiz fiiller daha aşağıda açıklanacaktır.)

Olumlu yapı örnek cümleler:

 • I asked a question. (Bir soru sordum.)
 • She cleaned her room. (O odasını temizledi.)
 • Mehmet repaired the car. (Mehmet arabayı tamir etti.)
 • A traffic accident happened yesterday. (Dün bir trafik kazası oldu.)

Olumsuz cümleler geçmiş zamanda nasıl yapılır?

Geçmiş zaman (Simple Past Tense) bir cümleyi olumsuz yaparken “did” yardımcı fiili ile beraber “not” kullanırız. Kısaca “didn’t” olarak da kullanılır.

Olumsuz yapı örnek cümleler:

 • He did not want tea. (O çay istemedi.)
 • We didn’t wait for the bus. (Otobüsü beklemedik.)
 • I didn’t use your pen. (Kalemini kullanmadım.)
 • Kemal didn’t lie. (Kemal yalan söylemedi.)

Soru cümleleri geçmiş zamanda nasıl yapılır?Geçmiş zaman soru cümleleri “Did” yardımcı fiilinin özneden önce getirilmesi ile yapılır. Bu tür sorulara “Yes-No” soruları denir ve Türkçe’deki “-mı?, -mi?” şeklinde biten sorulardır. Cevaplar “Yes-No” ile başladığından bu ad verilir.
Wh- soruları dediğimiz bilgi sorularında da aynı şeklide yardımcı fiil özneden önce getirilir. Sadece cümlenin en başına “Who, What, Where, When” gibi soru kelimelerinden biri de getirilir.

Soru yapısı örnek cümleler:

 • Did you enjoy your holiday. (Tatilinden keyif aldın mı?)
 • Did she write an email. (Bir eposta yazdı mı?)
 • Where did you go? (Nereye girttin?)
 • What did Burak want? (Burak ne istedi?)

Cümle yapıları İngilizce geçmiş zamanda (Simple Past Tense) nasıldır?

Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin Simple past tense yani İngilizce geçmiş zaman şekli aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

Simple Past Tense Cümle Yapısı Tablosu
(+) Olumlu cümleler(-) Olumsuz cümleler(?) Soru cümleleri
 I played I didn’t play Did I play?
 You played You didn’t play Did you play?
 He played He didn’t play Did he play?
 She played She didn’t play Did she play?
 It played It didn’t play Did it play?
 We played We didn’t play Did we play?
 They played They didn’t play Did they play?

Düzensiz fiiller meselesi

İngilizce’de fiiller düzenli(regular) ve düzensiz (irregular) fiiller olarak ikiye ayrılır. Düzensiz fiillere geçmeden önce fiillerin hallerini tanıyalım.
İngilizcede fiillerin halleri vardır. Her hali farklı yerlerde kullanılarak cümlenin hangi zamanı yada durumu ifade edeceğini belirtir. Fiillerin 3 hali vardır. İşin güzel tarafı fiilleri 2. ve 3. hale getirmek için fiilin sonuna “-ed” ekini eklemek yeter. Bu fiillere düzenli fiiller (Regular Verbs) diyoruz.

Düzenli fiiller (regular verbs) nedir?

Adı üstünde düzenli fiiller bir kural dahilinde 2. ve 3. hallere dönüştürülen fiillerdir. Bu kural fiilin sonuna “-ed” eklemektir.

Örnek düzenli fiiller:

İngilice Düzenli Fiil (Regular verbs) Örnekleri
1. hali2. hali3. hali
clean (yardım etmek)cleanedcleaned
play (oynamak)playedplayed
help (yardım etmek)helpedhelped
watch (izlenek)watchedwatched
look (bakmak)lookedlooked

Düzensiz fiiller (irregular verbs) nedir?

Fiilleri 2. ve 3. hale getirirken yaptığımız “-ed” ekleme kuralına uymayan ve farklı haller takınan fiillere düzensiz fiiller (irregular verbs) diyoruz. Bunların 2. ve 3. halleri değişiklik gösterir. İşte bu düzensiz fiilleri ve onların 2. ve 3. hallerini ezberlememiz gerekecektir. İngilizce’nin ezber gereken en önemli ve kritik yerlerinden biri burasıdır.

Örnek düzensiz fiiller:

İngilice Düzensiz Fiil (Irregular verbs) Örnekleri
1. hali2. hali3. hali
find (bulmak)foundfound
go (gitmek)wentgone
break (kırmak)brokebroken
speak (konuşmak)spokespoken
sleep (konuşmak)sleptslept
let (izin vermek)letlet
know (bilmek)knewknown

İngilizce düzensiz fiiller listesi, Türkçe anlamları ve alıştırmaları için buraya tıklayın.

Örnek cümleler:

 • (+) I visited my uncle. (Amcamı ziyaret ettim)
  (Bu cümle olumludur ve görüldüğü gibi fiilin ikinci hali kullanılmıştır.)
 • (-) I didn’t visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret etmedim.)
  (Bu cümle olumsuzdur ve didn’t yardımcı fiili kullanıldığı için fiil yalın haliyle gelmiştir.)
 • (?) Did you visit your uncle yesterday?  (Dün amcanı ziyaret ettin mi?)
  (Bu cümle soru cümlesidir ve “did” yardımcı fiili geldiği için fiil yine yalın haliyle kullanılmıştır.)
 • Örnek cümleler:

 • (+) They found the cat. (Onlar kediyi buldu.)
 • (-) They didn’t find the cat. (Onlar kediyi bulmadı.)
 • (?) Did they find the cat? (Onlar kediyi buldu mu?)

Simple Past Tense (Geçmiş zaman) konu anlatımı

Nerelerde kullanılır?

1- Geçmişte tamamlanmış eylemler

Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır.

Örnek cümleler:

 • watched a film yesterday. (Dün bir film seyrettim.)
 • didn’t watch a film yesterday. (Dün bir film seyretmedim.)
 • Last year, I traveled to Italy. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat ettim.)
 • Last year, I didn’t travel to Italy. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat etmedim.)
 • She washed her hands. (Ellerini yıkadı.)
 • She didn’t wash her hands. (Ellerini yıkamadı.)
 • I bought a hat yesterday. (Dün bir şapka satın aldım.)
 • Did you like your cake? (Kekini beğendin mi?)
 • Where did you go? (Nereye gittin?)
 • What did Kerem say? (Kerem ne dedi?)
 • How did she get 100 points in the exam? (O sınavdan nasıl 100 puan aldı?)

2- Geçmişte tamamlanmış eylemler serisi

Simple Past Tense’i geçmişte tamamlanmış birkaç eylemi arka arkaya anlatmak için kullanırız.

Örnek cümleler:

finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. (İşlerimi bitirdim, sahile yürüdüm ve yüzmek için güzel bir yer buldum.)

He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00. (Havaalanından saat 8’de geldi, 9’da otele kaydını yaptırdı ve diğerleriyle 10’da buluştu.)

3- Geçmişteki alışkanlıklar

Simple Past Tense aynı zamanda geçmişteki alışkanlıklar için de kullanılır. Bahsettiğimiz eylemin bir alışkanlık olduğunu açıkça belirtmek için cümlelerde “always” (daima), “often” (sık sık), “usually” (genellikle) ve “never” (asla) gibi zaman ifadeleri kullanılır. Bu cümleler tekrar veya alışkanlık belirttiğinden Türkçe’de daha anlamlı olması için “yapardı”, “oynardı” şeklinde de söyleyebiliriz.

Örnek cümleler:

 • always played basketball when I was a child. (Çocukken herzaman basketbol oynardım/oynadım.)
 • He often played the guitar. (Sıksık gitar çalardı/çaldı.)
 • They never went to school, they always skipped.(Hiç okula gitmezlerdi, hep kaçarlardı.)
 • She worked at the hospital after school. (Okuldan sonra hastanede çalışırdı/çalıştı.)

NOT:
Son cümlede “always”, “often” gibi yapılan eylemin tekrarını belirten bir sıklık zarfı olmasa da eylemin tekrarlandığını cümleden anlayabiliriz.

“was”, “were” ile geçmiş zaman kullanımı nasıldır?

Çoğu kişinin aklına geçmiş zaman deyince “was” ile “were” gelir. Aslında bu doğrudur ama eksik bilgidir. Şöyle ki: Bildiğimiz gibi Türkçe’de isim cümleleri ve fiil cümleleri vardır. İçinde fiil (eylem) olan cümleye fiil cümlesi denir. İçinde fiil olmayan cümlelere de isim cümleleri denir. Buna göre içinde fiil olan cümleleri yukarıda detaylı anlatıldığı gibi “did” yada fiilin 2. hali ile ifade ederiz. İçinde fiil olmayan cümleleri ise “was”, “were” ile ifade ederiz.

Örnek cümleler:

 • I lived in Bursa. (Ben Bursa’da yaşadım) – Fiil cümlesidir. Yaşamak (live) fiili kullanılmıştır.
 • I was in Bursa. (Ben Bursa’daydım.) – İsim cümlesidir. Bu cümle içinde hareket, eylem belirten bir fiil yoktur. Dolayısıyla “was” ve “were” kullanıldı. Bu durum “to be fiili” olarak adlandırılır.

Fiil cümlesi örnekleri (did)

 • Salih worked at the hospital. (Salih hastanede çalıştı.)
 • Salih didn’t work at the hospital. (Salih hastanede çalışmadı.)
 • Did Salih work at the hospital? (Salih hastanede çalıştı mı?)
 • Where did Salih work? (Salih nerede çalıştı?)

İsim cümlesi örnekleri (was-were)

 • Salih was at the hospital. (Salih hastanedeydi.)
 • Salih wasn’t at the hospital. (Salih hastanede değildi.)
 • Was Salih at the hospital? (Salih hastanede miydi?)
 • Where was Salih? (Salih neredeydi?)

Bazı geçmiş zaman yapıları

“Var” anlamına gelen “There is / There are” yapısı geçmiş zamanda “There was/ There were” şeklinde kullanılır.

 • There were a lot of birds on the tree. (Ağaçta birçok kuş vardı.)
 • Was there an earthquake yesterday? (Din bir deprem var mıydı?)
 • What was there in the box? (Kutuda ne vardı?)

Ayrıca zorunluluk belirten “must” ile “have to” yapılarının geçmiş hali “had to” dur ve geçmişteki zorunluluğu belirtir. Anlamı “yapmalıydı”, “zorunda kaldı” şeklindedir.

Örnek cümleler:

 • She had to take her pills. (Haplarını almalıydı/ Almak zorunda kaldı.)
 • I had to stop. (Durmak zorunda kaldım.)
 • Did you have to get up early? (Erken kalkmalı mıydın? / Erken kalkmak zorundamıydın?)

Zaman zarfları olarak geçmiş zamanda ne kullanılır?

Time expressions (zaman zarfları) zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce’de her zaman (tense) için farklı zaman zarfı kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi zaman olduğunu anlamak için bunların bilinmesi çok önemlidir. Geçmiş zamandaki zaman ifadeleri şunlardır:

yesterday (dün)
I went to the cinema yesterday. (Dün sinemaya gittim.)
last week (Geçen hafta), last year ( geçen yıl), last sunday (geçen pazar), last month (geçen ay) vb.
He bought a car last week. (Geçen hafta bir araba satınaldı.)
two years ago (iki yıl önce), four days ago (dört gün önce), three minutes ago (üç dakika önce) vb.
I saw her two minutes ago. (İki dakika önce onu gördüm.)
in 1995 (1995 yılında), in 2003 (2003 yılnda) vb.
I had an accident in 2014. (2014’te bir kaza geçirdim.)

Zaman zarfları ezber alıştırması

Aşağıda üzerinde İngilizce geçmiş zaman (simple past tense) zaman zarfları olan kartlar göreceksiniz. Anlamını tahmin edin ve cevabı görmek için karta dokunun.

 • last week
  geçen hafta
 • last year
  geçen yıl
 • last night
  geçen gece
 • in 2015
  2015'de
 • ten years ago
  on yıl önce
 • in 1970
  1970'te
 • 2 days ago
  2 gün önce
 • yesterday
  dün

Sınıf içinde Geçmiş zaman konusu nasıl öğretilebilir?

İster tek başınıza ister sınıf içinde Geçmiş zaman (Past simple tense) konusunu aşağıdaki oyun ve alıştırmalar ile rahatlıkla pekiştirebilirsiniz. Okul içinde sınıf içi etkinlik olarak Cümle kurma oyunu, resimli örnek cümleler, İngilizce çeviri alıştırmaları ve daha pek çok interaktif çalışma için aşağıdaki etkinlikler sizin için hazırlandı. İsterseniz etkileşimli boşluk doldurma alıştırmaları yada kelime oluşturma alıştırması gibi diğer etkinlikler için Sürekli geçmiş zaman kategori sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

Resimler ve cümlelerle geçmiş zaman konusunu öğrenin.

Aşağıda geçmiş zaman konusu ile ilgili resimler ve bu resimler hakkında cümleler göreceksiniz. Yön düğmeleriyle diğer resimlere geçerek yeni resimler ve yeni cümleler görebilirsiniz. Bu alıştırma ile resimler hakkında siz de konuşmaya çalışın.

Diyalog (konuşma) örnekleriyle geçmiş zaman konusunu öğrenin

Aşağıda İngilizce geçmiş zaman (simple past tense) konusu ile ilgili bir diyalog göreceksiniz. Bu diyaloğu okuyarak sizde benzerlerini yapmaya çalışın.

 1. Hi? Harry

  Did you win the match yesterday?

 2. Yes, we did.

 3. How was the game?

 4. I don’t know.

 5. What do you mean?

  Didn’t you play?

 6. Actually I didn’t.

  I had a traffic accident

  so I spent the night at a hospital.

  We won the match.

  My teammates dedicated the goals to me.

 7. How nice!

  Well. Your team needs you. Get well soon.

İngilizce-Türkçe çeviri yaparak geçmiş zaman konusunu öğrenin

Aşağıda üzerinde İngilizce cümleler olan kartlar göreceksiniz. Önce bu cümlelerin anlamlarını tahmin edin. Sonra doğru cevabı görnek için ortadaki düğmeye tıklayın. Bu İngilizce çeviri alıştırması okuma becerinizin de gelişmesini sağlayacaktır.Cümle kurma oyunu ile geçmiş zaman konusunu alıştırmalar ile öğrenin

Bu oyunda verilen kelimelerden cümle kurmalısınız. Önce üstteki Türkçe cümleyi okuyun ve altındaki İngilizce kelimelere sırayla tıklayarak cümlenin İngilizcesini oluşturun. Her cümle için 4 yanlış yapma hakkınız var. Sağ ve sol oklar yardımıyla yeni cümlelere geçebilirsiniz.


  tries

  Örnek cümleler ile İngilizce geçmiş zamanı öğrenin

  İngilizce geçmiş zaman (simple past tense) ile ilgili 10 tane örnek cümle aşağıda verilmiştir. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinden oluşan bu örnekleri okuyarak benzer cümeleler yapmaya çalışabilirsiniz.

  Örnek cümleler:

  1. I listened to the new pop album yesterday. It’s great
  2. She liked the film but she didn’t like the music
  3. There was a problem with the plug
  4. I was happy to see her with a smile in her face
  5. Her parents travelled by train from Istanbul to Moscow
  6. I phoned you four times last night but you were out
  7. There were many workers waiting outside
  8. We walked along the beach yesterday. It was lovely
  9. I had a problem. So I asked to my mother about it
  10. Last week I was in Paris. I stayed in a hotel

  Soru cümleleri ve cevapları ile İngilizce geçmiş zamanı örnekleri

  İngilizce geçmiş zaman (simple past tense) ile ilgili 10 tane soru ve cavapları aşağıda verilmiştir. Farklı soru tiplerindeki bu örnekleri inceleyerek siz de benzer sorular sorup cevaplar verebilirsiniz.

  Örnek cümleler:

  1. Did you like the film?
   Yes, I liked it very much.
  2. Did they give her a present after the ceremony?
   Yes, they gave her a new camera.
  3. When did you start playing the quitar?
   I started playing the guitar when I was nine.
  4. Was there a guard at the door?
   No. They let us in.
  5. When did you leave school?
   I left school when I was sixteen.
  6. Who invented the radio?
   Guglielmo Marconi invented it.
  7. When did you give your first concert?
   We gave our first concert in a wedding in Liverpool.
  8. How many sandwiches did he eat?
   He ate 3 sandwiches.
  9. Were you with Sally when she had an accident?
   Yes, I was.
  10. What did she do with the book?
   She sat on a bench and started reading.

  Okuma parçası halinde parağraf ile İngilizce geçmiş zamanı öğrenin

  Aşağıda İngilizce geçmiş zaman (simple past tense) ile ilgili kısa bir okuma parçası göreceksiniz. Bu yazıyı okuyarak anlamaya çalışın. Benzer yazılar yazmaya çalışarak yazma becerinizi geliştirin.

  Okuma Parçası:

  One winter evening, Emily and Thomas went to the cinema. They watched a film. The film started at 8:00. Emily and Thomas enjoyed the film.
  After the play, Emily and Thomas walked together on the beach. They watched the waves. The moon was bright. They talked about their plans. When Emily and Thomas went back home, their children were awake. They waited for their parents to return. The children were happy to see their parents together! Thomas told the children about the film. Then, Emily wanted the children to go to bed. Emily and Thomas were very tired. That was a good night!

  Benzer sayfalar:
  >> İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) için tıklayın.
  >> İngilizce Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) için tıklayın
  >> İngilizce Gelecek Zaman (Future Simple Tense – Will) için tıklayın.
  >> İngilizce Gelecek Zaman (Be going to future tense) için tıklayın
  >> Sürekli Geçmiş Zaman (Past Continuous Tense) için tıklayın.
  >> Present Perfect Tense için tıklayın.
  >> İngilizce “am,is,are” (verb to be) için tıklayın.

  Dış bağlantılar:
  Hazırladığımız diğer konu etkinlikleri için İngilizce geçmiş zaman kategori sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Bununla birlikte faydalanabileceğiniz bazı dış bağlantılar da vardır. Buraya tıklayarak simple past tense için hazırlanmış bazı alıştırmaları yapabilirsiniz. Yada buraya tıklayarak bir başka faydalı kaynağa ulaşabilirsiniz.

  4.9/5 - (29 oylama)