ingilizce gelecek zaman konu - future simple tense

İngilizce Gelecek Zaman (Future Simple Tense – Will) – Konu Anlatımı

Future simple tense (Gelecek zaman) nedir?

“Future simple tense” yada diğer adıyla “Simple future tense” geleceğe ait olayları anlatmak için kullanılır. Gelecek zaman olarak bilinir ve Türkçe’de “-ecek, -acak” şeklinde ifade edilir. Yardımcı fiil “will” dir. Örneğin “gelecek“, “oynayacaklar”, “kullanacaksın” fiillerinde olduğu gibi gelecekteki bir olayı Future simple tense ile ifade ederiz.
Aşağıdaki değişken cümleler örnek birer İngilizce Gelecek zaman cümlesidir:

  Will Why willWhen will

Linda

will buywill wearwearwill not wearwearwear

a dress

Nasıl öğrenelim?

İngilizce Gelecek zaman konusunu burada resimler, oyunlar, alıştırmalar, örnekler ve diyaloglar ile özel ders formatında öğrenebilirsiniz. Ama öncelikle aşağıda sade bir dil ile ve detaylıca anlatılan Gelecek zaman (Future simple tense) konusunu güzelce öğrenin. Arkasından bu sayfanın aşağısında göreceğiniz oyunlar ve alıştırmaları yapmak zevkli ve kolay olacaktır.

Hangi yardımcı fiil kullanılır?İngilizce Gelecek zamanda yardımcı fiili “Will” dir ve “-ecek, -acak” anlamına gelir. Will” yardımcı fiili öznelere göre değişmez. Yani “He, She, It” için farklı bir şekli yoktur. Kısaca ‘ll şeklinde kullanılabilir. “Will” yardımcı fiili olumsuz cümlelerde “will not” yada kısaca “won’t” şeklinde kullanılır. Soru cümlelerinde ise “Will” cümle başına alınır. Bu arada “will” yardımcı fiili yanlış bir şekilde “İngilizce Gelecek zaman eki” olarak bilinir. Oysa Türkçe’deki gibi bir ek olmayıp aslında “yardımcı fiil”dir ve ekler gibi başka kelimeye eklenmez.

Future simple kısa halleri
Normal haliOlumlu kısaltmaOlumsuz kısaltma
 I will I‘ll I won’t
 You will You‘ll You won’t
 She will She‘ll She won’t
 They will They‘ll They won’t

Örnek cümleler:

 • He will watch television. (O televizyon izleyecek.)
 • He will not watch television. (O televizyon izlemeyecek.)
 • Will he watch television? (O televizyon izleyecek mi?)

Olumlu cümleler Gelecek zamanda (Future simple) nasıl yapılır?

Olumlu bir Gelecek zaman (Future simple tense) cümlesinde fiilden önce “will” yardımcı fiili kullanılır.

Olumlu yapı örnek cümleler:

 • I will ask a question. (Bir soru soracağım.)
 • She will clean her room. (O odasını temizleyecek.)
 • Salih will repair the car. (Salih arabayı tamir edecek.)
 • I will be in İzmir tomorrow. (Yarın İzmir’de olacağım.)

Olumsuz cümleler Gelecek zamanda (Future simple) nasıl yapılır?

Gelecek zaman (Future simple tense) bir cümleyi olumsuz yaparken “will” yardımcı fiili ile beraber “not” kullanırız. Kısaca “won’t” olarak da kullanılır.

Olumsuz yapı örnek cümleler:

 • He will not drink tea. (O çay içmeyecek.)
 • We won’t wait for the bus. (Otobüsü beklemeyeceğiz.)
 • I won’t use the computer. (Bilgisayarı kullanmayacağım.)
 • Metin will not come. (Metin gelmeyecek.)

Soru cümleleri Gelecek zamanda (Future simple) nasıl yapılır?Gelecek zaman soru cümleleri “Will” yardımcı fiilinin özneden önce getirilmesi ile yapılır. Bu tür sorulara “Yes-No” soruları denir ve Türkçe’deki “-mı?, -mi?” şeklinde biten sorulardır. Cevaplar “Yes-No” ile başladığından bu ad verilir.
Wh- soruları dediğimiz bilgi sorularında da aynı şeklide yardımcı fiil özneden önce getirilir. Sadece cümlenin en başına ayrıyeten “Who, What, Where, When” gibi soru kelimelerinden biri de getirilir.

Soru yapısı örnek cümleler:

 • Will you help me? (Bana yardım edecek misin?)
 • Will James send the letters? (James mektupları yollayacak mı?)
 • Where will you go? (Nereye gideceksin?)
 • What will they do? (Onlar ne yapacaklar?)

Cümle yapıları İngilizce Gelecek zamanda (Future simple tense) nasıldır?

Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin Future simple tense yani İngilizce Gelecek zaman şekli aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

Future simple tense Cümle Yapısı Tablosu
(+) Olumlu cümleler(-) Olumsuz cümleler(?) Soru cümleleri
 I will play. I won’t play. Will I play?
 You will play. You won’t play. Will you play?
 He will play. He won’t play. Will he play?
 She will play. She won’t play Will she play?
 It will play. It won’t play Will it play?
 We will play. We won’t play Will we play?
 They will play. They won’t play Will they play?

Future simple tense (Gelecek zaman) konu anlatımı

Şimdi Gelecek zaman (Future simple tense) konu anlatımına kullanım yerlerini ve kullanılan zaman zarflarını öğrenerek örnekler ile devam edelim.

Nerelerde kullanılır?

1- Konuşma esnasında yapmaya karar verilen gelecek zamana ait işleri belirtirken kullanılır.

Future simple tense daha önce planlanmış değil, ancak konuşurken kararı alınan gelecek işlerin belirtilmesinde kullanılır. Mesela birisi “Let’s go to the cinema together. (Hadi beraber sinemaya gidelim.)” dediğinde “OK. I will come with you. (Tamam seninle geleceğim.)” deriz. Palansız ve hemen verilen bir gelecek zaman eylemi için kullanıldı.

Örnek cümleler:

 • OK. I will help you. (Tamam sana yardım edeceğim.)
 • I will accept the invitation. (Daveti kabul edeceğim.)
 • – What would you like to drink? (Ne içmek istersiniz?)
  – I’ll have tea. (Çay içeceğim.)
 • – Don’t cry! I will take you with me. (Ağlama! Seni yanımda götüreceğim.)

2- Geleceğe yönelik tahmin belirtirken kullanılır.

Future simple tense geleceğe yönelik tahmin yada beklenti belirtirken lullanılır. Bu durumlarda “I hope (Umarım)”, “I think (Sanırım, bence)”, “I believe (İnanıyorum ki)”, “I expect (umuyorum ki)”, “I’m sure (Eminim ki)”, “I’m afraid (korkarım ki)”, “Perhaps (Belki), Probably (Muhtemelen), Certainly (Elbette ki)” gibi ifadeler kullanılır.

Örnek cümleler:

 • I think I’ll win. (Sanırım kazanacağım.)
 • I hope I will pass the exam. (Umarım sınavı geçeceğim / geçerim.)
 • I am afraid she won’t finish in time. (Korkarım ki zamanında bitirmeyecek.)
 • He is sure he will succeed. (O başaracağına emin.)
 • Perhaps Sandra will lend you some money. (Belki Sandra sana biraz para ödünç verecek/verir.)
 • Probably I’ll live in another city. (Muhtemelen başka bir şehirde yaşayacağım.)

3- Ricalar, davetler ve teklifler için kullanılır.

Future simple tense rica etme, davet etme veya teklif etmek için kullanılır. Aslında bu kullanım için İngilizce’de başka farklı ifadeler olsa da İngilizce gelecek zaman da bu yönde kullanılabilir.

Örnek cümleler:

 • Will you shut the door, please? (RİCA)- (Kapıyı kapatacak mısın/ kapatır mısın?)
 • Will you come to the cinema with me? (DAVET) – (Sinemaya benimle gelecek misin/ gelir misin?)
 • That suitcase looks very heavy. I will help you. (TEKLİF) – (O valiz çok ağır görünüyor. Saana yardım edeceğim.)
 • Will you turn on the lights, please? (RİCA) – (Işıkları açacak mısın / açabilir misin lütfen?)

NOT: Rica belirtme durumlarında cümle sonuna genellikle “please (lütfen)” eklenir.

4- Söz verme durumlarında kullanılır.

Söz verirken “will” kullanırız.

Örnek cümleler:

 • I promise I won’t do that again. (Söz veriyorum onu birdaha yapmayacağım.)
 • If you help me, I will bring you a present. (Eğer bana yardım edersen, sana bir hediye getireceğim.)
 • I won’t tell your secret to anyone. (Sırrını kimseye söylemeyeceğim.)
 • Don’t worry, we’ll be careful. (Endişelenme, dikkatli olacağız.)

5- Gönüllülük, isteklilik belirtmede kullanılır.

Birşeye istekli ve gönüllü olduğumuzu belirtirken de “will” kullanırız.

Örnek cümleler:

 • – I am thirsty. (Ben susadım.)
  – I will bring you some water. (Sana biraz su getireceğim / getireyim.)
 • – I can’t carry this suitcase. (Bu valizi taşıyamıyorum.)
  – I will help you. (Sana yardım edeceğim / edeyim.)
 • – I am lost. (Kayboldum.)
  – I’ll show you the way. (Sana yolu göstereceğim / göstereyim.)

NOT: Bu şekilde gönüllülük belirtme durumlarında “will” in Türkçe’de “-ecek” şeklinde değil de “yapayım”, “edeyim” şeklinde de ifade edildiğine dikkat edin..

Bazı İngilizce gelecek zaman (Future simple tense) yapıları

“Var” anlamına gelen “There is / There are” yapısı Gelecek zamanda “There will be” (Var olacak) şeklinde kullanılır.

Aynı şekilde zorunluluk belirten ve “-meli, -malı” anlamına gelen “must” ve “have to” ifadeleri “will have to (zorunda olacak)” şeklinde kullanılır.

 • I have to go (Gitmeliyim) – I will have to go. (Gitmek zorunda olacağım / kalacağım.)
 • We must finish. (Bitirmeliyiz.) – We will have to finish. (Bitirmek zorunda olacağız/ kalacağız.)
 • There is an apartment. (Bir apartman var.) – There will be an apartment. (Bir apartman olacak – İnşa edecekler.)
 • There are fruit trees. (Meyve ağaçları var.) – There will be fruit trees. (Meyve ağaçları olacak. – Dikecekler.)

Zaman zarfları olarak İngilizce gelecek zamanda (Future simple tense) ne kullanılır?

Time expressions (zaman zarfları) zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce’de her zaman (tense) için farklı zaman zarfı kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi zaman olduğunu anlamak için bunların bilinmesi çok önemlidir. 

Future Simple tense (Gelecek zamanda kullanılan zaman zarfları):

 • tomorrow (yarın)
 • next week (gelecek hafta), next month (gelecek ay), next year (gelecek yıl)
 • in 2030 (2030 yılında), in 2028 (2028 yılında)
 • 2 days later (2 gün sonra), 3 years later (3 yıl sonra)
 • soon (yakında)
 • in two weeks (iki hafta içinde)

Zaman zarfları ezber alıştırması

Aşağıda üzerinde İngilizce Gelecek zaman (Future simple tense) zaman zarfları olan kartlar göreceksiniz. Anlamını tahmin edin ve cevabı görmek için karta dokunun.

 • next year
  gelecek yıl
 • tomorrow
  yarın
 • next week
  gelecek hafta
 • in 2028
  2028 yılında
 • 5 years later
  5 yıl sonra
 • soon
  yakında
 • in 2035
  2035 yılında
 • 3 days later
  3 gün sonra

Resimler ve cümlelerle İngilizce gelecek zaman konusunu öğrenin.

Aşağıda Gelecek zaman konusu ile ilgili resimler ve bu resimler hakkında cümleler göreceksiniz. Yön düğmeleriyle diğer resimlere geçerek yeni resimler ve yeni cümleler görebilirsiniz. Bu alıştırma ile resimler hakkında siz de konuşmaya çalışın.

Diyalog (konuşma) örnekleriyle İngilizce gelecek zaman konusunu öğrenin

Aşağıda İngilizce Gelecek zaman (Future simple tense) konusu ile ilgili bir diyalog göreceksiniz. Bu diyaloğu okuyarak sizde benzerlerini yapmaya çalışın.

 1. Hi Julia!

  Will you help me for my maths exam?

  I think I will fail.

 2. Don’t worry. You won’t fail.

  I will help you.

 3. Thanks a lot.

  You are very kind.

 4. I’ll be there at about 6 PM.

İngilizce-Türkçe çeviri yaparak Future simple tense konusunu öğrenin

Aşağıda üzerinde İngilizce cümleler olan kartlar göreceksiniz. Önce bu cümlelerin anlamlarını tahmin edin. Sonra doğru cevabı görnek için ortadaki düğmeye tıklayın. Bu İngilizce çeviri alıştırması okuma becerinizin de gelişmesini sağlayacaktır.Cümle kurma oyunu ile “future simple tense” konusunu alıştırmalar ile öğrenin

Bu oyunda verilen kelimelerden cümle kurmalısınız. Önce üstteki Türkçe cümleyi okuyun ve altındaki İngilizce kelimelere sırayla tıklayarak cümlenin İngilizcesini oluşturun. Her cümle için 4 yanlış yapma hakkınız var. Sağ ve sol oklar yardımıyla yeni cümlelere geçebilirsiniz.


  tries

  Örnek cümleler ile İngilizce Gelecek zamanı (Future simple tense) öğrenin

  İngilizce Gelecek zaman (Future simple tense) ile ilgili 10 tane örnek cümle aşağıda verilmiştir. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinden oluşan bu örnekleri okuyarak benzer cümeleler yapmaya çalışabilirsiniz.

  Örnek cümleler:

  1. I will live in a different city.
  2. I hope she will come to help me.
  3. Will everybody come?
  4. Where will you go for holiday?
  5. Adam will not return next week.
  6. If you wear warm clothes, you won’t get cold.
  7. The engine will start when you push that button.
  8. I won’t do my homework in the evening. I will do it now.
  9. I don’t know this place. I will look at the map.
  10. We will visit you on Sunday.

  Soru cümleleri ve cevapları ile İngilizce Gelecek zaman (Future simple tense) örnekleri

  İngilizce Gelecek zaman (Future simple tense) ile ilgili 10 tane soru ve cavapları aşağıda verilmiştir. Farklı soru tiplerindeki bu örnekleri inceleyerek siz de benzer sorular sorup cevaplar verebilirsiniz.

  Örnek cümleler:

  1. Will you phone me?
   Yes, I will.
  2. Will you sell your car?
   No, I won’t sell my car.
  3. Where will you wait?
   I will wait at the bus stop.
  4. Will you post the letters, please?
   OK. I will.
  5. Will William come with you?
   No, he will stay at home.
  6. Will Linda lend you her book?
   Yes, she will lend it.
  7. Will you discuss the problem?
   Yes, we will discuss it.
  8. What will she wear for the ceremony?
   She’ll wear a dress.
  9. Where will you hide it?
   I’ll hide it under the sofa.
  10. Who will join us?
   Margaret and Betty will join us.
  11. Do you think they will win the match?
   Yes. I think they will score at least 3 goals.

  Okuma parçası halinde parağraf ile İngilizce Gelecek zamanı öğrenin

  Aşağıda İngilizce Gelecek zaman (Future simple tense) ile ilgili kısa bir okuma parçası göreceksiniz. Bu yazıyı okuyarak anlamaya çalışın. Benzer yazılar yazmaya çalışarak yazma becerinizi geliştirin.

  Okuma Parçası: Life in 2050

  I think the world will be a very different place in 2050. Technology will improve. Life will be easier. Robots will do a lot of housework. We will use electric cars, but we won’t drive them. Because they will go themselves. Scientists will find new stars. We won’t have health problems this much. We will live longer. I hope we won’t have any wars in future. Because the weapons will be stronger. If we use them, we will destroy the world.

  Benzer sayfalar:
  >> İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) için tıklayın.
  >> İngilizce Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) için tıklayın
  >> İngilizce Gelecek Zaman (Be going to future tense) için tıklayın
  >> İngilizce Geçmiş Zaman (Simple Past Tense – did) için tıklayın.
  >> Sürekli Geçmiş Zaman (Past Continuous Tense) için tıklayın.
  >> Present Perfect Tense için tıklayın.
  >> İngilizce “am,is,are” (verb to be) için tıklayın.

  Dış bağlantılar:
  Hazırladığımız diğer konu etkinlikleri için İngilizce Gelecek zaman kategori sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Bununla birlikte faydalanabileceğiniz bazı dış bağlantılar da vardır. Buraya tıklayarak Future simple tense için hazırlanmış bazı İngilizce açıklamalara ulaşabilirsiniz. Yada buraya tıklayarak bir başka İngilizce açıklamalı kaynağa ulaşabilirsiniz.

  5/5 - (5 oylama)