numbers ingilizce sayılar

İngilizce Sayılar (Numbers) – Resimli Sesli Testli ve Oyunlu

İngilizce sayılar ve okunuşları nasıl öğrenilir?

İngilizce sayılar (numbers) ve okunuşu öğrenmesi kolay bir konudur. Çünkü sayıların söylenmesi Türkçe’ye benzer. Biraz ezber ve dikkat ile aşağıdaki açıklamaları okuyup, sesleri dinleyip, hazırladığımız oyunlar, bulmacalar, testler ve alıştırmalar ile İngilizce sayılar konusunu kolayca öğrenebilirsiniz.

İngilizce sayıların anlamları yazılışları ve okunuşlarını öğrenelim:

Aşağıda İngilizce sayıların yazılışları ve okunuşları verilmiştir. Önce 1 den 20’ye kadar sonra 100’e kadar ve sonrada 1000’e kadar olan sayıların yazılışı verilmiştir. Üzerlerine dokunarak okunuşlarını dinleyebilirsiniz.


İngilizce sayılar konu anlatımı ve açıklamalarİngilizce sayıları öğrenebilmek için öncelikle 1 – 20 arasındaki sayıları ezberlemek gerekir. Çünkü buraya kadar her zaman geçerli bir kural yoktur. Ardından
onlar basmağını söyleyebilmek gerekir. Sonra ise “hundred (yüz)”, “thousand (bin)” ve “million (million)” kelimelerinin anlamını bilirsek her saayıyı ifade edebiliriz.

İngilizce sayıların 1 den 20’ye kadar yazışı ve anlamı

 • 1 one: bir
 • 2 two: iki
 • 3 three: üç
 • 4 four: dört
 • 5five: beş
 • 6 six: altı
 • 7 seven: yedi
 • 8 eight: sekiz
 • 9 nine: dokuz
 • 10 ten: on
 • 11 eleven : on bir
 • 12 twelve: oniki
 • 13 thirteen : on üç
 • 14 fourteen: on dört
 • 15 fifteen: onbeş
 • 16 sixteen: on altı
 • 17 seventeen: on yedi
 • 18 eighteen: onsekiz
 • 19 nineteen: on dokuz
 • 20 twenty: yirmi


Bu sayılardan 1-10 arasını bilmeyen yoktur ancak malesef herkes doğru yazılışlarını bilmez. Kağıt kalem alarak uygun zamanlarda tekrar tekrar kağıda yazmalısınız.
Çünkü “five”, “fiteen”, “fifty” gibi benzer ifadelerden dolayı 15 (fifteen) demek isterken 50 (fifty) denebiliyor.

11-20 arasındaki sayılarda ise dikkat edilirse sayı sonlarında “-teen” var.
16 – sixteen, 17 -seventeen, 19 – nineteen gibi.
Şöyle bir mantık yürütebiliriz:
Örneğin 16 – sixteen sayısı on anlamına gelen “ten” kelimesine fazladan bir “e” harfi ekleyip “-teen” yapılarak sayı sonuna yapıştırarak ifade ediliyor. 20’ye kadar olan sayıları bu şekşide aklınızda tutabilirsiniz.

Örnekler:
17 – seventeen 19 – nineteen 14 – fourteen

Not: 11-eleven ile 12-twelve farklı yazılışları olduğuna dikkat edin. Ayrıca 13-thirteen olarak yazılır, threeteen şeklinde olmaz. 15-fifteen olarak yazılır, fiveteen şeklinde yazılmaz.

İngilizce sayıların 100’e kadar yazılışı nasıldır?
50, 60, 70 gibi onluk sayılar “-ty” eklenerek yapılır.

Örneğin: 80- eighty, 50- fifty, 40- forty gibi.
Ancak burada bazı sayıların yazımında ufak harf farklılıkları oluyor:
20 – twenty olur, twoty olmaz.
30 – thirty olur, threety olmaz.
40 – forty olur, fourty olmaz.
50 – fifty olur, fivety olmaz.
60 – sixty olur
70 – seventy olur
80 – eighty olur
90 – ninety olur
Sayıların okunup yazılması detaylı ve uygulamalı olarak daha aşağıda gösterilecek.

İngilizce sayılar nasıl yazılır ve okunur?

İngilizcedeki sayıların yazılışı ve okunması Türkçedekine çok benzer: Zaten ilk 20 sayının ezberlenmesi gerektiği belirtildi. Biz diğer sayıların söylenmesine bakalım.
Sayıları söylerken Türkçede ağzımızdan çıktığı sırada ifade ederiz. Bu bizim için söylemeyi ve anlamayı kolaylaştırır.
Örneğin:
Türkçesi : 49 kırk dokuz
İngilizcesi: 49 fortynine

Türkçesi : 67 altmış yedi
İngilizcesi: 67 sixtyseven

Türkçesi : 352 üç yüz elli iki
İngilizcesi: 352 three hundred and fiftytwo

Türkçesi : 5841 beş bin sekiz yüz kırk bir
İngilizcesi: 5841 five thousand eight hundred and fortyone

Türkçesi : 1115 binyüz on beş
İngilizcesi: 1115 one thousand one hundred and fifteen

Açıklama 1: “Hundred” dedikten sonra “and” kullanıldığına dikkat edin. Ayrıca büyük sayılarda onlar basamağından sonra “-” işareti konduğuna da dikkat edelim.
Örnek: 245- two hundred and forty five.
Açıklama 2: Yukarıdaki son örnekte de görüldüğü gibi “1000” yada “100” gibi sayıları biz sadece “bin” ve “yüz” şeklinde ifade ederken İngilizce sayılar söylenirken “bir bin”, “bir yüz” şeklinde ifade ediliyor.
Açıklama 3: Telefon numarası söylerken yada banka hesabı söylerken sıfır anlamında “oh” denir. Bu durumlarda telefon numaraları, rakamlar tek tek söyleyerek ifade edilir. Budurumda çift rakam peşpeşe gelirse “double” ile ifade edilir. (Örnek numara: 774 801 554: double seven, four, eight, oh, one, double five and four)
Açıklama 4: Sporda skor sıfır olunca “nil” denir.
Açıklama 5: “Boş, değer yok, tanımlanmamış” anlamlarını verecek şekilde sıfırın “zero, zip, nada” anlamları da vardır.
Açıklama 6: İngilizcede yıllar ikili gurup halinde okunur.
Örnek: 1986 > 19-86 (ninteen-eighty six), 2021 > 20-21 (twenty-twenty one)
Açıklama 7: Milyon gibi büyük sayılar da aynı yukarıda bahsedildiği gibi yapılır.

İngilizce sıra sayıları (ordinal oumbers) nasıl yazılır ve okunur?

Yukarıda anlatılan sayma sayılarının yanında “birinci”, “ikinci”, “onuncu “gibi sıra belirten sıra sayıları (ordinal numbers) da vardır. Bir sayıyı sıra sayısı yapmak için sonuna “-th” eki eklenir.
Örnek: Yedinci (7.) = seventh, dokuzuncu (9.) = nineth, onikinci (26.) = twenty-sixth.

Bu kural sadece ilk üç sayı için farklıdır. Birinci (first), ikinci (second) ve üçüncü (third) şeklinde ifade edilir. Sıra sayılarından önce “the” eklendiğine de dikkat edelim.
İfade edildiği gibi sıra sayıları belirtirken rakam sonuna “-th” ekleriz.

Örneğin 6. “sixth“. Ancak bu 1. için 1st, 2. için 2nd ve 3. için 3rd istisna olarak kullanılır.

1st the first (birinci)
2nd the second (ikinici)
3rd the third (üçüncü)
4th the fourth
5th the fifth
6th the sixth
7th the seventh
8th the eighth
9th the ninth
10th the tenth
11th the eleventh
12th the twelfth
13th the thirteenth
14th the fourteenth
15th the fifteenth
16th the sixteenth
17th the seventeenth
18th the eighteenth
19th the nineteenth
20th the twentieth 21st the twenty-first


İngilizce sayılar (numbers) – Kelime anlamını tahmin etme alıştırmasıAşağıda üzerinde İngilizce sayıların yazılı olduğu kartlar göreceksiniz. Bu kartların üzerinde yazılı kelimenin anlamını tahmin edin. Cevabınızı kontrol etmek için karta dokunun.Sayfayı tekrar yükleyince kartların yeri ve sırası değişecektir.

 • two
  iki
 • ninety
  doksan
 • fourteen
  on dört
 • four
  dört
 • hundred
  yüz
 • thousand
  bin
 • sixteen
  on altı
 • seventeen
  on yedi
 • nineteen
  on dokuz
 • zero
  sıfır
 • sixty
  altmış
 • seven
  yedi
 • ten
  on
 • one
  bir
 • six
  altı
 • thirty
  otuz

İngilizce sayılar (numbers) – Resimin anlamını tahmin etme alıştırması

Aşağıda üzerinde İngilizce sayılar olan resimli küçük kartlar göreceksiniz. Arkasında İngilizce anlamları gizli. Anlamını tahmin etmeye çalışın. Sonra üzerine tıklayarak doğru cevabı öğrenin. Sayfayı tekrar yükleyince kartların yeri ve sırası değişecektir.

 • ingilizce sayılar - numbers resim
  nine
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  nineteen
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  one hundred
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  four
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  eighteen
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  seven
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  five
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  one thousand
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  thirteen
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  seventeen
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  sixteen
 • ingilizce sayılar - numbers resim
  fifty

İngilizce kesirli sayılar nasıl ifade edilir?

1/8 One eighth
1/5 One fifth
1/4 One quarter / one fourths
3/4 Three quarters (3 çeyrek – quarter, çeyrek anlamına gelir)
1/3 One third
2/3 Two thirds
1/2 One half

Buradaki yazılışlar İngiliz İngilizcesine göredir. Amerikan İngilizcesine göre şöyledir:
1/8 One over eight
1/5 One over five
1/4 One over four
1/3 One over three
2/3 Two over three
1/2 One over two
Bu yazımdaki “over”, üzerinde anlamındadır.

İngilizce dört işlem nasıl ifade edilir?

İngilizcede 4 işlem şu şekilde ifade edilir:
+ Plus (And) – Artı (ekle)
– Minus (Take away) – Eksi (çıkar)
x Multiplied by (Times) – Çarpı (kere)
÷ Divided by -Bölü
= Equals (Is) – Eşittir (Eşit)
. Point – Nokta
% Percent – Yüzde

Örnekler:
1 + 5 = 6 one plus five equals six
4 – 3 = 1 four minus three equals one
3*2= 6 three times two equals six
6/3=2 six divided by three equals two
10% ten percent

İngilizce noktalı sayılar nasıl ifade edilir?

2.95 – two point nine five
1.34 – one point three four
0.5 – point five
0.75 – point seven five
0.01 – point zero one
0.8569 point eight five six nine

İngilizce sayılar – Kelime testi:

Aşağıda verilen kelimenin anlamını listeden seçiniz. Her doğu seçenek size puan kazandıracaktır.

Question:
Puan:

a)

b)

c)

d)

İngilizce sayılar – Sesli ve resimli test:

Aşağıdaki yuvarlak dinleme düğmesine basarak sesi dinleyin ve hangi resim olduğunu bulun. Her doğu seçenek size puan kazandıracaktır.

Question:
Puan:
   
a)

b)

c)

d)

İngilizce sayılar – Kelime anlamını yazma testi:

Aşağıdaki verilen kelimenin İngilizcesini boşluğa yazın ve puan kazanın.

Question:
Points:

 


İngilizce sayılar – Dinleme ve yazma testi:

Aşağıdaki yuvarlak düğmeye basarak sesi dinleyin ve duyduğunuz kelimeyi boşluğa yazın. Doğru yazmak size puan kazandıracaktır.

Question:
Points:
   

İngilizce sayılar – İngilizce anlamını yazma testi:

Aşağıdaki kelimenin anlamını boşluğa yazın. Doğru yazım size puan kazandıracaktır.

Question:
Points:


İngilizce sayılar (numbers) kelime eşleştirme alıştırması:

Aşağıda sayılaın İngilizce anlamlarını tutup Türkçeleri üzerine bırakarak eşleştiriniz. Doğru eşleştirince aralarında renkli bir çizgi sabit kalacaktır.

4.6/5 - (28 oylama)