İngilizce sınıf dili

İngilizce Sınıf Dili ve Sınıf Kuralları – Konu anlatımı

İngilizce dersinde geçen ifadeler, sınıf dili ve sınıf kuralları ile Türkçe anlamlarını nasıl öğrenelim?

İngilizce derslerinde sınıf ortamında konuşulan ifadeler ve ve sınıf kurallarının anlamlarını örneklerle ve uygulayarak öğrenin. Sınıf dili dediğimiz “tekrarlayın”, “cevaplayın”, “soru sor” gibi ve daha başka kelimeleri öğrenip daha iyi pekiştirmek için bu konuya özel oyunlar ve alıştırmalar da hazırladık. Sayfanın aşağısına doğru indikçe ilgili bu sayfalara bağlantıları görebilirsiniz.

İngilizce sınıf dili (classroom language) anlamları:

 • answer: cevap, cevaplamak
 • write: yazmak
 • listen: dinlemek
 • learn: öğrenmek
 • test: test, test etmek
 • think: düşünmek
 • stand up: ayağa kalk
 • sit down: otur
 • be quiet: sessiz ol
 • copmlete: tamamla
 • match: eşleştir
 • fill in: doldur
 • find: bul
 • warm-up: ısınma alıştırması
 • study: çalışma
 • check: kontrol etmek
 • repeat: tekrarla
 • practice: pratik yap
 • exercises: alıştırmalar
 • examples: örnekler
 • reading passage: okuma parçası
 • unit: ünite
 • revision: gözden geçirme
 • exam: sınav
 • examination: sınav
 • true: doğru
 • false: yanlış
 • workbook: alıştırma kitabı
 • assignment: ödev
 • homework: ev ödevi
 • reading: okuma
 • listening: dinleme
 • writing: yazıma
 • speaking: konuşma
 • grammar: dilbilgisi
 • skills: beceriler, yetenekler
 • memorize: ezberlemek
 • course: kurs
 • key words: anahtar kelimeler
 • rewrite: yeniden yazmak
 • participate: katılmak
 • word: kelime
 • project: proje
 • workshop: atölye
 • help: yardım
 • activity: etkinlik
 • verb: fiil
 • sentence: cümle
 • object: nesne
 • adjective: sıfat
 • adverb: zarf
 • dialogue: diyalog
 • encyclopedia: ansiklopedi
 • experiment: deney
 • glossary: sözlük
 • grades: sınıflar
 • intelligent: akıllı
 • language: dil
 • lesson: ders
 • library: kütüphane
 • lunch: öğle yemeği
 • lunch box: sefer tası
 • principal: müdür
 • project: proje
 • pupil: öğrenci
 • question: soru
 • quiz: quiz
 • science: bilim
 • smart: akıllı
 • student: öğrenci
 • teacher: öğretmen
 • vocabulary: kelime hazinesi


>> İngilizce açıklamalar için şuraya tıklayın: classroom objects in English

İngilizce sınıf dili kelimeleri – Flash cards alıştırmasıAşağıda üzerinde İngilizce sınıf içinde kullanılan ifadelerin yazılı olduğu kartlar göreceksiniz. Bu kartların üzerinde yazılı kelimenin anlamını tahmin edin. Cevabınızı kontrol etmek için karta dokunun.

 • participate
  katılmak
 • lunch
  öğle yemeği
 • quiz
  quiz
 • lunch box
  sefer tası
 • vocabulary
  kelime hazinesi
 • grades
  sınıflar
 • fill in
  doldur
 • verb
  fiil
 • sentence
  cümle
 • answer
  cevap, cevaplamak
 • help
  yardım
 • listen
  dinlemek
 • exercises
  alıştırmalar
 • match
  eşleştir
 • activity
  etkinlik
 • exam
  sınav

İngilizce sınıf kuralları:

İstenen davranışın yapılması için sınıf kuralları:

 • ● Stay in your seat : Sıranda kal
 • ● Raise your hand to speak : Konuşmak için elini kaldır.
 • ● Speak only English : Sadece İngilizce konuş.
 • ● Always come to class prepared : Herzaman sınıfa hazırlıklı gel.
 • ● Pay attention : Dikkatini ver.
 • ● Do your best : En iyisini yap.
 • ● Always respect your teacher and classmates : Herzaman öğretmenine ve sınıf arkadaşlarına saygılı ol.
 • ● Finish classwork and homework on time : Sınıf görevlerini ve ödevlerini zamanında bitir.
 • ● Help classmates when they need it : İhtiyaçları olduğunda sınıf arkadaşlarına yardımcı ol.
 • ● Do your own work : Kendi işini yap.
 • ● Respect others : Başkalarına saygılı ol.
 • ● Bring all required materials to class : Gerekli tüm malzemeleri sınıfa getir.
 • ● Return homework and projects on time : Ödev ve projeleri zamanında getir.
 • ● Open your books : Kitaplarını aç.
 • ● Listen to your teacher carefully : Öğretmenini dikkatlice dinle.
 • ● Knock the door when you’re late : Geç geldiğinde kapıyı çal.
 • ● Be polite to others : Başkalarına karşı kibar ol.
 • ● Keep the classroom clean : Sınıfı temiz tut.
 • ● Be in the classroom when ring bells : Zil çaldığında sınıfta ol.

İstenmeyen davranışın yapılmaması için sınıf kuralları:

 • ● Don’t be late for lessons : Derslere geç kalma
 • ● Do your homeworks on time : Ödevlerini zamanında yap
 • ● Don’t make noise : Gürültü yapma
 • ● Don’t disturb others : Diğerlerini rahatsız etme
 • ● Don’t chat during the lesson : Ders sırasında konuşma
 • ● Don’t go out during the lesson : Ders sırasında dışarı çıkma
 • ● Don’t eat or drink during the lesson : Ders esnasında bir şeyler yiyip içme
 • ● Don’t run in the corridors : Koridorlarda koşma
 • ● Don’t throw garbage in the classroom : Sınıfta yerlere çöp atma
 • ● Don’t eat or drink in class (only water is allowed) : Sınıfta yemek yeme ve içecek içme (sadece suya izin var)
 • ● Don’t speak while the teacher is talking : Öğretmen konuşurken konuşma
 • ● Don’t make any noise : Gürültü yapma
 • ● Don’t cheat during any quizzes, tests, exams, etc. : Quizler, testler, sınav vb. esnasında kopya çekme

İngilizce sınavlarında geçen ifadeler ve anlamları:

Fill in the blanks – Boşlukları doldurun
Correct the mistakes – Hataları düzeltin
Match the words – Kelimeleri eşleştirin
Fill in the blanks with the correct form of the verbs – Boşlukları fiillerin uygun şekli ile doldurun.
Choose the correct answer – Doğru cevabı seçin
Read the text and answer the questions – Metni okuyun ve soruları cevaplayın
Write a parapraph about your daily life – Ginlük hayatınız ile ilgili bir parağraf yazınız.
Find and underline the mistakes – Hataları bulun ve altını çizin

İngilizce sınıf dili ve ifadeleri kelime eşleştirme alıştırması:Aşağıda göreceğiniz sınıf içinde kullanılan ifadelerin İngilizce anlamlarını tutup Türkçeleri üzerine bırakarak eşleştiriniz. Doğru eşleştirince aralarında renkli bir çizgi sabit kalacaktır.

Benzer sayfalar:
>> İngilizce sınıf eşyaları (classroom objects) konu anlatımı için tıklayın.
>> İngilizce okul dersleri (school subjects) konusu için buraya tıklayın.

4.8/5 - (11 oylama)

ingilizce-kelime.com olan adımız artık ingilizcebilgi.com adıyla hizmet verecektir.

X